Forskerne Maud Alix og Birgitta Norberg ved Havforskningsinstituttet har nylig avdekket funn om utviklingen til oppdrettstorskens egg og deres evne til å overleve etter klekking.

Ny forskning bekrefter at oppdrettstorsk kan gyte, overleve i merd og spre seg i vannmassene lokalt. Det er ikke forsket på om larvene kan få betydning for lokale ville torskestammer i nærheten.

Av 50.000 klekkede larver som ble undersøkt, viste mange seg levedyktige under standard startfôring. Norberg fremhever at kvaliteten på egg og larver er god nok til at de kan overleve.

– Forsøkene viser at egg fra oppdrettstorsk som gyter for første gang og som har fått vekstfôr hele livet. kan klekke. Larvene kan overleve, sier prosjektleder Birgitta Norberg.

Havforsker Maud Alix har nøye overvåket torskeegg for å vurdere klekkeprosenten og deres utvikling den første uken. Hun fant varierende overlevelse blant egg-gruppene, men i gjennomsnitt klarte 68 prosent av de befruktede eggene å klekke.

Det er verdt å merke seg at blant de klekte larvene hadde i snitt 74 prosent forskjellige misdannelser.

– Den mest vanlige misdannelsen er i larvens ryggrad. Likevel er det fortsatt mange larver som potensielt kan overleve, understreker Alix. Forskningen er videre omtalt på Havforskningsinstituttets hjemmesider.

Forrige artikkelOpphever vedtak om avfallsanlegg
Neste artikkelFrivilligheten står høyest for sjette år