## Miljødirektoratet bekrefter at det foreløpig ikke vil være noen begrensninger på den kommende fuglejakta som følge av fugleinfluensa-utbruddet.

Til tross for at situasjonen følges nøye av både Miljødirektoratet og Mattilsynet, er det ikke påvist smitte blant de jaktbare fugleartene i Norge. Det inkluderer artene toppskarv, storskarv, kortnebbgås, grågås, siland, laksand, stokkand og kråkefugler.

Hovedårsaken til beslutningen er at fugleinfluensaen hittil har vært begrenset til måkefugler, som det ikke er tillatt å jakte på i Norge. Det er heller ikke påvist smitte til rype og andre hønsefugler.

Ferdselsforbud vil gjelde

Selv om fuglejakten ikke blir begrenset, understreker Miljødirektoratet at alle gjeldende ferdselsforbud vil gjelde for jakta i samme periode. Mattilsynet har nylig vedtatt ferdselsforbud i tre naturreservater i Øst-Finnmark, inkludert Hornøya og Reinøya naturreservat, Andotten naturreservat og Eidvågen naturreservat.

Smittevern og Hygiene

Til tross for den lave risikoen for at fugleinfluensaen smitter til mennesker, understreker myndighetene viktigheten av god hygiene og at man følger anbefalingene om smittevern. Jegerne oppfordres til å unngå områder der det er påvist syk eller død fugl, og melde fra til Mattilsynet hvis de oppdager ansamlinger av døde eller døende fugler under jakta, melder Miljødirektoratet.

Vurderer situasjonen

Situasjonen vurderes fortløpende, og ytterligere begrensninger eller ferdselsforbud kan bli innført i fremtiden. For nå er jegerne glade for at jaktsesongen ikke vil bli påvirket, men med et klart fokus på å handle ansvarlig.

Forrige artikkelSatser milliarder på E6 i Nordland
Neste artikkelSvak økning i passasjertallene