Energi- og miljøkomiteen fikk tirsdag overlevert et brev med 16.201 underskrifter til støtte for å stanse åpningsprosessen for gruvedrift på havbunnen i norske farvann.

Områdene som er foreslått for gruvedrift ligger utenfor Nordland, opp mot Finnmark, i Grønlandshavet og Barentshavet. Dette området er over seks ganger større enn Danmark, med en størrelse på 281.200 kvadratkilometer.

Motstanden mot regjeringens planer for gruvedrift på havbunnen øker gjennom underskriftene som nå er overlevert. I oktober ble det avholdt en aksjon utenfor Stortinget (bildet) der miljøbevegelsen krevde at Jonas Gahr Støre går av som leder av Havpanelet om ikke planene stanses. Ti norske miljøorganisasjoner står bak brevet der de også krever at regjeringen jobber aktivt internasjonalt for å hindre at slik gruvedrift settes i gang.

Sterke stemmer mot gruvedrift

– Vi mener at åpningsprosessen må stanses umiddelbart. Vi har altfor lite kunnskap om konsekvensene en slik industri kan få både på dyreliv og de sårbare økosystemene i dyphavet. De kan bli katastrofale. Engasjementet vi nå ser, med over 16.000 underskrifter på kort tid, viser at dette er en risiko det norske folk ikke vil ta, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur i en uttalelse.

Mangler kunnskap

Eksperter fra blant annet Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet har pekt på de enorme kunnskapshullene om livet i dyphavet og potensielle konsekvenser av gruvedrift på havbunnen. De slår fast at det verken er forsvarlig eller juridisk holdbart å åpne for leting og utvinning nå.

Internasjonal motstand

Så langt har 23 land tatt et tydelig standpunkt mot mineralutvinning til havs. EU-parlamentet har bedt om et moratorium, altså en midlertidig stans. EUs investeringsbank har ekskludert havbunnsmineraler fra sine investeringer, mens EU-kommisjonen vil ha et forbud frem til det er bevist at utvinningen ikke vil skade marint miljø.

Norges rykte står på spill

Forrige uke sendte 121 europeiske parlamentarikere et felles brev til Stortinget der de ber norske politikere om å stemme mot regjeringens forslag om å åpne for gruvedrift i norske farvann.

Forrige artikkelFramstår som global leder innen arktisk forskning
Neste artikkelBer nordlendingene si fra om drastiske forslag