UiT Norges arktiske universitet har etablert seg som en av verdens fremste institusjoner innen arktisk forskning, ifølge en nylig publisert rapport.

UiT Norges arktiske universitet opplyser i en pressemelding at de har markert seg som en global leder innen arktisk forskning, med en imponerende produksjon av 2956 publikasjoner i perioden 2016 til 2022. Dette plasserer universitetet som det nest største i verden innen dette forskningsfeltet, kun overgått av det russiske vitenskapsakademiet.

– UiT har i sin strategi som ambisjon å være internasjonalt ledende på kunnskap og kompetanse i, om og for Arktis. Rapporten underbygger at vi ikke bare har beholdt, men også styrket vår posisjon globalt innen forskningsformidling på området, sier Jan-Gunnar Winther, prorektor for forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet.

Arktisk forskning i fokus

Rapporten «Arctic Research Trends – Bibliometrics 2016-2022» er utarbeidet av UArctic Thematic Network og baserer seg på data hentet fra den akademiske databasen Scopus, heter det.

Den viser ifølge UiT en økende global oppmerksomhet rundt Arktis, noe som er drevet av klimaendringene og utfordringene man står overfor.

– Oppvarmingen i Arktis går flere ganger raskere enn snittet i verden ellers, og klimaendringene her får konsekvenser globalt. Forskningen UiT leverer skal være verdensledende når det kommer til å forstå både hva som skjer og konsekvensene som følger av endringene, sier Winther.

Samarbeid er nøkkelen

UiT har nylig etablert sitt nye senter for fremragende forskning, iC3 – Centre for ice, Cryosphere, Carbon and Climate. Senteret skal forene forskningsmiljøer ved UiT, Norsk Polarinstitutt, NORCE og andre samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt.

– Som verdens nordligste universitet skal vi også være en pådriver for samarbeid i Arktis. Dette skjer blant annet innen forskning på store samfunnsutfordringer, som klima og miljø. Samtidig er Arktis nå også en hot spot når det gjelder geopolitikk og forvaltningen av naturressurser, sier prorektor Jan-Gunnar Winther.

Forrige artikkelKutter båtprisene i Lofoten og Vesterålen
Neste artikkel16.000 underskrifter mot gruvedrift utenfor Nordland