Regjeringen opplyser at den vil investere fire milliarder kroner i de kommende årene for å bygge ny E6 gjennom Sørfold.

Dermed får alle som kjører fra Nord-Norge til Sør-Norge via E6 bedre kjøreforhold, når utbyggingen er ferdig.

Fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide, beskriver dette som en «fantastisk nyhet for folk og næringsliv i Nord-Norge».

Viktig transportåre

Sørfold er en viktig transportåre i Nordland, og særlig for fiskeeksport til Europa. Med strategien «Fra Kyst til Marked» har det blitt jobbet for å bedre veien og øke trafikksikkerheten. Nestleder i fylkesrådet, Svein Øien Eggesvik, fremhever viktigheten av veiforbedringen for både passasjerer og arbeidstakere.

Tverrpolitisk samarbeid

Nord-Norge spiller en geostrategisk rolle for Norge og NATO. Flere rapporter har i det siste pekt på nødvendigheten av god veiinfrastruktur for mottak av allierte styrker i krisesituasjoner. Dagens veier i Nord-Norge oppfyller ikke alltid kravene for militært utstyr og materiell, noe som gjør oppgradering essensielt.

Eide roser innsatsen til alle involverte i saken og påpeker at enstemmige uttalelser fra fylkestinget har vært nøkkelen til gjennomslag.

Lokale entreprenører

Regjeringens beslutning om å dele opp prosjektet vil legge til rette for lokale og regionale entreprenører. Dette fremmer skapingen av lokale arbeidsplasser, noe Eggesvik ser på som meget viktig.

Store ambisjoner for mer penger til samferdsel i nord

Totalt vil E6-prosjektet gjennom Sørfold bestå av tre parseller, med en samlet prislapp på over 11 milliarder kroner. Det er stor entusiasme for å fortsette presset for finansiering av de resterende parsellene, samt andre viktige prosjekter som Ofotbanen, E6 helt til Bognes, E10 og tunnel under Narvik.

Fylkesrådsleder Dahlseng Eide avslutter med å understreke behovet for mer investering i viktige fylkeskommunale næringsveier, noe som gir inspirasjon til å jobbe videre med disse ambisiøse prosjektene.

Forrige artikkelNye billetter for reiser
Neste artikkelFugleinfluensa får ingen konsekvenser