Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap ser tilbake på noen hektiske sommerdager sammen med andre lag og foreninger på Melbu.

Av Maria Johansen, daglig leder, Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap

Denne gangen ble Akademiets aktiviteter samlet første helga under Sommer-Melbu. Rådet i Akademiet avholdt først sitt årsmøte hvor også sittende styre i Akademiet ble gjenvalgt. Deretter var det klart for årets foredragsrekke under tema “Teknologi” som bygger på Akademiets kuratoriske ramme for 2016, der vi har ønsket å skape en kommunikasjon med teknologien som har blitt brukt her gjennom historien og den teknologien vi omgir oss med i dag. Til sammen var det litt over 200 publikummere som besøkte foredragene til Nordland Akademi første helga av Sommer-Melbu.

Vi startet med foredrag av komponist, fiolinist og koder Koka Nikoladze, opprinnelig fra Georgia. Han fikk utfordret sitt publikum som ble bråvåkne denne sommermorgenen. Lydfilosofen Koka dro oss inn i sitt lydunivers og gav seg ikke før han hadde laget et helt instrument ut av samfunnshusets teatersal. Koka bruker og utfordrer teknologiens muligheter og også vi ble utfordret av hans filosofiske tilnæring til lyd. Kanskje kommer vi til å snuble over Kokas usynlige strenger også her en gang i fremtiden. Da han besøkte Neptun fikk han umiddelbart lyst til å gjøre et usynlig klokketårn ut av syklontankene på fiskeindustrimuseet…

Vi fikk så besøk fra Universitetet i Tromsø, nemlig Svein Anders Noer Lie, førsteamanuensis i filosofi ved Norges Arktiske Universitet. Han hadde god kjennskap til Nordland Akademis tidligere filosofiseminar og var glad for å kunne bidra på sin måte på et unikt lite sted der man kan stille store spørsmål. Han fikk de over 60 fremmøtte til å både le og nesten gråte over teknologien og hva den gjør med mennesket og naturen. Foredragsrekka toppet seg med besøk av den internasjonalt kjente forskeren Maria Strømme, opprinnelig fra Svolvær og dermed «en av oss,» selv om hun nå er professor i nanoteknologi ved Uppsala Universitet i Sverige. Hun rystet oss med nanoteknologiens muligheter og frembrakte både håp og bekymring for fremtiden hos de over 100 fremmøtte som hadde tatt turen til samfunnshuset på Melbu.

Mens foredragene gikk for fulle hus på Melbu samfunnshus, gikk det fulle KODE-kurs på Melbu skole med Teknisk Museum. KODE! – skal åpne opp kunnskap om samfunnet vårt, som for en stor del er bygget med kode og algoritme. Teknisk Museum hadde kodeklubb for nesten 30 barn og unge fra Vesterålen. Det lover godt for å holde tritt med den teknologiske utviklingen fremover! Siste kodeklubb under Sommer-Melbu var en videreføring fra et større prosjekt der mange av dem som hadde deltatt på kodeklubber gjennom året på Melbu, Laukvik og Svolvær, fikk vise sine arbeider til Teknisk Museum. Nordland Akademi takker også Sparebankstiftelsen og Melbu Systems for støtten til dette prosjektet.

Akademiets foredragsrekke ble avsluttet med besøk fra senteret for Genomisk Gastronomi i Dublin. De utfordrer både biologien og vår mentale tenkning rundt dette med mat og teknologi og hvordan vi kan forholde oss til historisk og fremtidig forskning i skjæringspunktet mellom mat, kultur og kunst.

Så var det endelig klart for årets Tankkonsert på Neptun. Dette er et prosjekt som for alvor startet sommeren 2015, men som har vært i planleggingen siden 2013. Komponist og sanger Kristin Bolstad fra Voss har i flere måneder øvet hardt med sine 5 sangere, 3 av dem fra regionen, for å skape en unik opplevelse i tanken. Med støtte fra Norsk Kulturråd gikk vi sammen om å gjennomføre dette prosjektet i samarbeid med Museum Nord. Resultatet ble noe helt særegent som også rystet både kropp og sjel i fremføringen 2. juli. Kristin ønsket seg vind -og hun fikk regn. Regnet ga en egen dimensjon til konserten der hun også bruker tanken i seg selv som et instrument i tillegg til den fantastiske og skremmende menneskelige stemmen og dens etterklang. Nesten 100 mennesker fikk med seg dette spesialskrevne verket av ny musikk som kommer til å gi gjenklang lenge etter at alle har reist hver til sitt.

Nå står ferien for døren og Akademiet og det gjenvalgte styret, med styreleder Kåre-Bjørn Kongsnes i spissen, planlegger en nærmere orientering om Akademiets aktiviteter til høsten. Vi avslutter med en stor takk til det nye Sommer-Melbu-styret for et fantastisk engasjement over mange lange dager og måneder, flott gjennomført folkefest og godt samarbeid gjennom året, og med ønske om en god sommer til alle fra oss i Nordland Akademi.

Forrige artikkelSlik blir kjørebanen på Melbu molo reparert i sommer
Neste artikkelOfrer skoleklasser for å skape økonomisk rom