Kystverket har gitt selskapet Secora i oppdrag å reparere 620 meter kjørebane på Melbu molo. Molodekket vil få en brede på cirka 3,5 meter og støpes med 25 centimeters tykkelse og kraftig armering.

Det var i perioden mellom 12. og 14. mars i 2014 at molodekket og vegbanen på Melbu molo ble skadet. Da herjet ekstremværet «Kyrre» med moloen på Melbu.

Molokonstruksjonen ble ikke skadet under dette ekstremværet, mens kjørevegen ble skadet slik at den ikke var kjørbar. Kystverket reparerte molodekket midlertidig med tilførsel av løsmasser og parkeringsområdene der massene fra kjørevegen hadde havnet, ble ryddet. Det er lagt en rekke kabler i kjørebanen, og disse ble tatt vare på av kraftlaget under den midlertidige reparasjonen. Årsaken til at kjørevegen ble skylt bort under ekstremværet er en kombinasjon av overskylling over moloen og gjennomskylling av dekkblokkene på moloens ytterside.

Slik repareres moloen
Reparasjonen av kjøreveien og molodekket blir gjort slik at man hindrer at sjø som passerer dekkblokkene vasker bort kjørevegen. Dette gjøres ved å støpe ut en bankett (se bildet) langs innsiden av brystvernet. Dette vil hindre at sjø og luft som presses inn mot filterlaget som ligger innenfor dekkblokkene får adgang til kjørevegen.

Asfalt er ikke godt nok
Erfaringer som Kystverket har viser at asfalt har sin begrensning når det gjelder molodekke. De ønsker derfor å støpe ut molodekket som også vil fungere som kjøreveg. Banketten som støpes langs moloens ytterside vil bli armert med kraftige bøyler. Bredden i bunnen blir på 60 centimeter bunnen og opp til overkant av dekket og skrå utover slik at den er centimeter 40 cm på toppen.

Belysningen beholdes
Arbeidet utføres på en slik måte at belysningen som er montert langs molodekket kan etableres oppå den ferdig utstøpte banketten, som vil ha en høyde på 30 cm over dekket.

Kabler ble skylt ut av ekstremværet «Kyrre» slik de var plassert tidligere, mot yttersiden av moloen. Disse skal flyttes på motsatt side av moloen, inn mot havna. Der vil de i følge Kystverket være best beskyttet. For å beskytte kablene enda bedre i framtida, skal det legges trekkrør og trekkekummer i det utstøpte molodekket.

Reparasjonstiden er beregnet av Kystverket til å ha en varighet på 3 til 4 måneder.

Etablering av molodekket som kjøreveg
I følge Kystverket må Hadsel kommune forestå oppmerking, skilting og oppfylle andre krav i henhold til vegnormalen etter gjeldende normer for veg- og gateutforming. Dette vil også gjelde for eventuelle krav til autovern langs molodekkets innside.

Forrige artikkelBil kjørte av veien og havnet på taket
Neste artikkelAkademiet ser tilbake på Sommer-Melbu 2016