Programmet for Sommer-Melbu 2017 er ennå ikke ferdig, men festivalens søknad om midler til Hadsel kommune forteller at både nye og gamle aktiviteter kommer på tapetet til sommeren.

Et av arrangementene som kommer tilbake til sommeren, er lunsjen i Melbu samfunnshus. Foreningen får også ansvaret for festivalavisen. Etter ønsker fra publikum settes operapuben inn i programmet igjen.

Blant nye arrangementer i de kommende årene, er tråbiler beregnet for voksne og barn som gir Sommer-Melbu muligheten til å arrangere tråbil-race for store og små. Tråbåter beregnet for inntil fem personer kan brukes i havna. Hvilke av disse aktivitetene som kommer i 2017 gjenstår å se.

Lager instrumenter

Under et musikkarrangement for barn og unge er det aktuelt å lage instrumenter som deltakerne selv bruker under en konsert. Lydkunstner Jan Heinke skal lage kurs for barn og unge. Funballz er en populær og gøy aktivitet for barn som kan skje i havna.

Markedsdag og fiskerestaurant

Fjorårets festival hadde tre bare tre større arrangementer; konsert med Tonje Unstad, markedsdag og fiskerestaurant. Markedsdagen og fiskerestauranten gikk med overskudd. Resten av programmet sto Akademiet, næringslivet samt lag og foreninger bak.

Enorm dugnadsvilje

I 2016 bidro Melbu-folket og andre støttespillere med mellom 2500 og 2700 timer med dugnad under Sommer-Melbu. Etter at Nordland Akademi trakk seg ut som arrangør og Sommer-Melbu ble registrert som en forening i april 2014, er det forventet at antall dugnadstimer vil øke med 350 til 500 timer. Årsaken er at Sommer-Melbu skal arrangere barnas dag, maritim dag og at aktiviteten for barn og ungdom øker rundt torget.

Bedre organisering

Den nye organisasjonsformen til Sommer-Melbu gir alle aktører mulighet til å tjene penger som kan bidra i fattige foreningskasser. Samtidig sikrer den mulighet for videre dugnadsånd og engasjement hos alle parter. Organisasjonsformen gir imidlertid noen økonomiske utfordringer. Når arrangementer er spred på flere arrangører, forenkles arbeidet til styret, men det reduserer også inntektene, midler som utelukkende skal brukes til generell utvikling av konseptet Sommer Melbu, heter det i Sommer-Melbus søknad til kommunen.

Lengre perspektiv

Sommer-Melbu arbeider nå med ideer som strekker seg over et treårsperspektiv der målet er å utvikle Sommer Melbu og gjøre torget til et levende festivalområde. Hver dag under Sommer-Melbu skal det være ulike arrangementer, og det skal være flere aktiviteter for familier – spesielt rettet mot barn og ungdom.

Satser på torget

Foreningen ser at publikumstilstrømningen mangedobles når det når det på dagtid skapes familieaktiviteter på. Det åpner for høyere omsetning for næringslivet. Styret i Sommer-Melbu erfarer at de ikke alltid kan ta betalt for aktivitetene. Målet er at så mange som mulig kan delta.

Flere besøkende

Med riktig eksponering, promotering og utvikling av Sommer Melbu, ser Sommer-Melbu muligheter for enda flere besøkende, fra kommunene rundt Hadsel og landet for øvrig. Det skaper muligheter for økt omsetning for Sommer-Melbu, og generell høyere omsetning for næringslivet i Hadsel, både form av handel og antall overnattingsdøgn.

Utvider markedsdagen

Sommer-Melbu arbeider også for utvikling og utvidelse av markedsdagen. Det er planer om å utvide fra én til to markedsdager for å gjøre arrangementet mer attraktiv både for utstillere og besøkende.

Sommer-Melbu ønsker å gå til innkjøp av telt til boder og få litt mer struktur på markedet. Målet er i første omgang å doble antall markedsaktører, fra 30 til 60 utstillere, mot tidligere åtte til 12 boder som er kapasiteten tidligere.

 

Forrige artikkelPolitiet beslagla førerkort i Sortland
Neste artikkelFem i Melbu-ulykke til sykehus for legesjekk