Utlendingsdirektoratet mener at barna til Bushro Said Jama på Stokmarknes kan returnere til Somalia.

Det opplyser områdeleder Nina Ø. Skaugvolldal i Utlendingsdirektoratet i en kommentar til LoVe24.no.

De to barna til familien er født og oppvoks i Norge. Mange av familiens støttespillere mener at både familien og barna må få forsette å bo i Norge. De mener barnas norske tilknytning må tale for at familien må få bli boende i Norge. Mange mener det vil være svært uheldig at de to barna som kun kjenner Norge i sine liv så langt, skal måtte etablere seg på nytt i et for dem fremmed land og fremmed kultur.

– Barnets beste er et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn, men andre hensyn kan også være relevante og avgjørende. Barna i denne saken er svært unge, og deres alder tilsier at de har sterkest tilknytning til sine foreldre samt at de kan returnere til hjemlandet sammen med sine foreldre. Barna har også gjennom sine foreldre god kjennskap til hjemlandets språk og kultur, sier områdeleder Nina Ø. Skaugvolldal i Utlendingsdirektoratet til LoVe24.no.

Både familien selv og mange av støttespillerne til den utvisningstruede familien er åpenbart sterkt uenige vurderingene som kommer fra Utlendingsdirektoratet. Det er ikke endelig avgjort om familien faktisk må reise til Somalia, men UDI har gitt et foreløpig varsel om at det vil skje. Vi mener det er problematisk å sende barn født i Norge til Afrika.

Forrige artikkelUDI: Barna kan returnere til Somalia
Neste artikkelSveriges ambassade i Nairobi advarer mot reiser i Somalia