Konsernsjef Webjørn Barstad i trålerrederiet Havfisk er kritisk til deler av forslagene som pliktkommisjonen la fram onsdag.

– Det er mange og tunge prinsipielle fiskeripolitiske forhold som må flyttes på for å løse et relativt lite problem. Men det er positivt med nye innspill, sier Webjørn Barstad til High North News.

Han mener at flere av pliktkommisjonens forslag vil være vanskelige å gjennomføre. Ikke uventet er han fornøyd med at pliktkommisjonen ikke er for å stramme inn på de ulike pliktene som trålerne til Havfisk har hatt og fortsatt har overfor landanleggene, som på Melbu og i Stamsund.

– Forslagene fra kommisjonen rokke ved flere, svært tunge prinsipielle sider ved norsk fiskeripolitikk, som deltagerloven ved at industrien skal leie inn fiskere for å ta den kvotene de har kjøpt.

Han sammenligner deler av forslaget som «russiske løsninger» der man auksjonerer bort kvoter til landanlegg slik at kystfiskere kan leies inn for å fiske kvoten på vegne av filetfabrikkene.

Les mer: Havfisk om pliktkommisjonen: – En tung materie å endre

 

 

 

Forrige artikkelFrykter framtida for Melbu-samfunnet
Neste artikkelNå kan du søke penger til forvaltning av laksefisk