Fylkesmannen i Nordland gir tilskudd til forvaltning av laksefisk i Lofoten og Vesterålen.

Målgruppen for disse tilskuddene er frivillige organisasjoner, kommuner, forskningsinstitusjoner og interkommunale organer som ser behov for en innsats for laksefisk lokalt.

Søknadsfristen er satt til 16. januar 2017. Ordninga skal bidra til bevaring og forvaltning av laks, sjøørret og sjørøye. Tilskudd kan gis til forvaltningstiltak, informasjon, praktisk FOU-virksomhet og overvåking som grunnlag for lokal forvaltning av bestander av laks, sjøørret og sjørøye.

Nærmere opplysninger om ordninga fins tilgjengelig i rudskriv T-1/15 (se «Anadrome laksefisk

KILDEFylkesmannen i Nordland
Forrige artikkelTrålerrederi kritisk til deler av pliktkommisjonens forslag
Neste artikkelLoVe går glipp av titusener til ungdomsarbeid