Småbruker Ivar Utbjør klaget på en negativ avgjørelse om produksjonsstøtte i kommunens byråkrati. Og vant fram!

Bonden søkte om produksjonstilskudd for 69 slakta lam rundt nyttår. Han fikk imidlertid kun utbetalt tilskudd for 35 lam. Differansen mellom søknad og tilskudd ble dermed 34 lam.

Ivar Utbjør ba deretter i sin klage til kommunen om at det måtte gis tilskudd for de 34 lammene han ikke hadde fått tilskudd for. Etter at kommunen sjekket slaktelistene ved Bø gårdsslakteri i Sortland, har kommunen funnet ut at det er levert 30 lam til slakt der.

– Etter rådmannens vurdering vil det være rett å ta klagen delvis til følge og godkjenne tilskudd for 30 lam levert til slakteriet. Rådmannen tilrår at klagen tar til følge, skriver fagleder Bjørn Atle Nilsen ved rådmannens kontor i Hadsel.

Forrige artikkelFylkesmannen reagerer på Hadsel-planer i Ingelsfjorden
Neste artikkelHavfisk vant slagsmål om 150 millioner for tråleroppgjør