Rederiet Havfisk, som nå eies av Lerøy, gikk seirende ut av kampen om 150 millioner kroner. 

HAVFISK mottok den 15. april 2015 en stevning fra Hermes AS med krav om erstatning for tap begrenset oppad til NOK 150 328 200,-.  Saken gjaldt manglende fullbyrdelse av kontrakt, samt krav om erstatning etter kontraktsmislighold, nærmere bestemt slaget av tråleren Jergul inklusive kvoter av torsk og hyse.

Havfisk vant saken som ble behandlet i Nord-Troms tingrett i november 2015. I dom av 11. desember konkluderte retten med at Havfisk frifinnes for hele kravet og ble tilkjent saksomkostninger. Det går fram av en pressemelding fra Havfisk.

Hermes AS anket den 21. januar 2016 tingrettens dom inn for Hålogaland Lagmannsrett, med krav om erstatning for tap begrenset oppad til 110 millioner kroner. Saken er nå ferdig behandlet, og i som av 16. august 2016 konkluderte Lagmannsretten med at anken forkastes og Havfisk frifinnes for kravet.

Forrige artikkelSmåbruker vant fram med klage i Hadsel-byråkratiet
Neste artikkelHadsel holdt alvorlig smitte hemmelig for befolkningen