Søndre langøya sausankerlag planlegger å ta i bruk droner for å holde bedre utkikk etter dyr som går i bratte fjellsider under sommerbeite.

Det går fram av en søknad til Landbruksdirektoretat fra sausankerlaget.

– Spesielt bratte fjellsider i Kjørstaddalen, Slottnesdalen og fram og baksiden av Gryttingsdalen vil en drone være til stor hjelp under sakningen når det nærmer seg slutten av innsankingen sent på høsten, sier Knut Joakimsen i søknaden til Landbruksdirektoratet.

Mister dyr

Sausankerlaget mister en del dyr i disse fjellsidene. Enten faller dyrene ned av seg selv eller så må bøndene skyte dem ned fra fjellhyllene.

Får oversikt

– Med en drone vil det bli enklere å få oversikt i fjellsidene under gjeting på sommeren. Samtidig blir det mulig å sette inn tidligere tiltak for å berge dyrene, heter det i søknaden.

Dronekjøp

Sausankerlaget på søndre Langøya har beregnet at de kan kjøpe inn og få gjort opplæring på droneflyving innenfor et budsjett på 16.000 kroner.

Forrige artikkelRikholdig kulturtilbud i første vårmåned
Neste artikkelØksnesværing må i fengsel for NAV-svindel