En mann i 30-årene fra Øksnes må sone 24 dager i fengsel for å ha svindlet NAV for 128.292 kroner.

I en tilståelsesdom i Vesterålen tingrett har den dømte innrømmet forholdet og godtatt en tilståelsesdom i retten.

Retten konkluderer med at den tiltalte i en periode fra mars 2014 til februar 2015 oppga færre timer enn det han faktisk arbeidet ved et fiskemottak på Myre. Opplysningene han ga dannet grunnlag for automatisk beregning og resulterte i urettmessig utbetaling av minst 128.000 kroner. Dette ga et tap for NAV.

Bedraget vurderes som grovt i forhold til beløpets størrelse. I formildende retning sier retten at siktede har tilstått forholdet og at han har startet tilbakebetaling til NAV.

Forrige artikkelBønder planlegger droneflyving på Langøya i Hadsel
Neste artikkelUtenlandsk vogntog sakset på E10