Rapporten fra årets fire første måneder om Mattilsynets arbeid med dyrevelferd tyder på at inspektørene er blitt enda bedre til å finne de dyreholdene som har størst risiko for regelbrudd.

Fra januar og ut april 2017 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 3073 dyrehold. I 44 prosent av dyreholdene fant Mattilsynet ulike brudd på regelverket, mot 34 prosent i samme periode i 2016. – Rapporten viser at mer enn halvparten av dyreholderne som fikk tilsyn, etterlever regelverket om dyrevelferd.

Inspektørene i Mattilsynet registrerte i denne perioden 18 saker med alvorlig vanskjøtsel av dyr. I samme periode i 2016 ble det registret 32 slike saker, og i 2015 17 saker.

Mattilsynet har ulike virkemidler som blir brukt når dyreholderen ikke sørger for at dyrene har det bra. Ved små brudd på regelverket er det ofte tilstrekkelig at Mattilsynets inspektører gir veiledning for å få dyreholderen til å ta vare på dyrene sine på en god nok måte, men som regel fatter de vedtak med en frist til å oppfylle pålegget.

Les mer: Se hele rapporten hos Mattilsynet 

KILDELandbruks- og matdepartementet
Forrige artikkelKuskit skal gi bedre vekst i alleen på Melbu
Neste artikkelFår kraftig bot for søppelbål ved Taen