Politikerne i Ofoten stjal først den militære virksomheten fra Andøya flystasjon og fikk Stortinget med på å legge Orion-flyene til Evenes. Nå vil de også arbeide for at det ikke blir noe av den forventede storflyplassen for Lofoten og Vesterålen; Lofoten Airport, som kanskje heller blir liggende på Evenes. Lofoten-navnet har ofotingene allerede foreslått å bruke på Evnes.

Det er en storflyplass for Lofoten og Vesterålen mange i disse regionene ser for seg, dersom det bygges en fast forbindelse mellom Lofoten og Vesterålen. Nedleggelse av flyplassene på Stokmarknes, Svolvær og Leknes skal være noe av finansieringen gjennom innsparinger for å bygge ny storflyplass her.

Mye av kruttet trenger ofotingene ikke å fyre av selv, det klarer Lofoten og Vesterålen helt fint selv. Ettersom de to regionene så langt ikke har klart å bli enige om hvor den nye flyplassen skal ligge, der det eneste reelle alternativet av mange ansees å være Hadselsand – kun noen få mil fra Svolvær.

Samtidig jobber streke krefter i Lofoten nå går for å forlenge den lokale flyplassen på Leknes. Dersom dette alternativet velges, blir det ikke et reelt valg for mange Vesterålinger. Da er Evenes for mange vesterålinger et like godt valg. Dette kan slå beina under realisering av en felles storflyplass for Lofoten og Vesterålen. Nok en gang vil det være uenigheter i Lofoten og Vesterålen som kan ødelegge for begge regionene. Og mens vi her i øyriket krangler, danser Ofotens politikere på bordet. De vil hjelpe til og sørge for at det aldri blir noen storflyplass, verken i Lofoten og Vesterålen. Så får vi her ute forsette å fly med Widerøe til nav-eik-byen Bodø.

Venstrepolitiker Arne Ivar Mikalsen i Hadsel i Vesterålen sier til Vesteraalens avis tirsdag at ofotpolitikerne nå arbeider for å slå beina unna både forflyplass hos oss og en tunell under Hadselfjorden. Han støtter seg på ofotenpoltikernes støtte til å bygge lengre rullebane på Leknes. Fast veiforbindelse mellom Lofoten og Vesterålen vil kunne fungere som kort tilførselsvei fra store deler av Vesterålens og Lofoten, med kort vei til en lønnsom storflyplass på Hadselsand – som heller ikke vil ligge så veldig langt fra Leknes – i hvert fall ikke om man tenker på den lange avstanden de har til Evenes.

Dersom det skal være mulig å få til et samarbeid på tvers av Hadselfjorden, bør politikerne i Lofoten og Vesterålen snarest opprette et samarbeidsutvalg med mål om å bygge en felles storflyplass for de to regionene. Enighet er stikkordet, og løsningen. Det betyr at begge regionene må gå inn for en felles løsning. Og de må i fellesskap fortelle Stortinget at to regionene for første gang i historien er enige om et felles og stor prosjekt. Først da blir det mulig å få en ny storflyplass her.

Med en befolkning på nærmere 60.000 innbyggere kan man på sett og vis kalle Lofoten og Vesterålen for Nord-Norges høyre arm her ute i havet. Vi har et sterkt næringsliv, folk vil bo her og vi har faktisk noe vi skulle ha sagt i landsdelen, ettersom det bor dobbelt så mange her som i Bodø by.

For å få til det må man altså lage et felles prosjekt som begge regionene kan støtte fullt ut. Bare på den måten er det mulig å oppnå noe stort på samferdselsområdet for de to regionene. Som vanlig for regionene er de flinke til å ødelegge for seg selv, og vi blir ikke overrasket om planene om en utvidet flyplass på Leknes kan bli spikeren i kista for en felles utvikling, sammen med de strategiske diskusjonene som nå skjer i Ofoten. Da blir det 2-0 til Ofoten.

Forrige artikkelPolitiet etterlyser eieren av denne båten
Neste artikkelSortland redd for å bli utkant i flyplassdrama?