LederStokmarknes Skagen lufthavn på Langøya i Hadsel kan bli en utmerket storflyplass for Lofoten og Vesterålen dersom det bygges tunell under Hadselfjorden.

Etter at næringslivet på Lekens i Lofoten krever forlengelse av sin flyplass raskt, uavhengig av om det bygges ny storflyplass for Lofoten og Vesterålen, er det ikke fullstendig utenkelig at Stokmarknes Skagen lufthavn kan bli den nye storflyplassen.

Den store forskjellen på en ny og en gammel flyplass, er at man for den gamle allerede kjenner værforholdene og regularitet. Det må man bruke flere år på å finne ut dersom en ny flyplass skal legges til for eksempel Hadselsand i Lofoten.

I begge endene av den eksisterende flyplassen er det anleggsmessig trolig godt mulig å legge på fra 800 meter til opptil 2500 meter uten de helt store utfordringene. I begge endene vil man med en lengde på 2500 meter kun måtte fylle ut til fem meters dybde i havet. Steinmasser til dette kan fint hentes fra Hadselfjorden dersom det bygges en undersjøisk tunell.

I forhold til Hadselsand som alternativ blir kjøreveien for lofotingene ikke mer enn 30 til 40 kilometer lengre. Fra Svolvær er det snakk om ei reise på 60 kilometer. Med ny veistandard og 80 km/t vil det tilsvare tre kvarters kjøring. Og når man ser geografien i sammenheng i regionene i Lofoten og Vesterålen, vil det være cirka like langt å kjøre fra ytterst i Lofoten som fra nordligst i Vesterålen til en ny Lofoten Airport på Skagen.

En stor del av lengda på Skagen ligger for så vidt klar i form av den eksisterende flyplassen. Det er «bare» å forlenge flystripa i begge endene, så har vi en fullgod flyplass innen få år – vel og merke dersom det tas en rask avgjørelse.

Det vil på mange måter også være naturlig å ha en flyplass for Lofoten og Vesterålen nær sykehuset for regionene, som ligger på Stokmarknes. Ambulansehelikopter må også kunne lande innen rimelig avstand fra regionsykehuset. Avstanden til Hadselsand er flere ganger lengre.

Adkomst til flyplassen og kryssingen av flyplassen på fylkesvei 82 er to klare utfordringer i begge endene av den eksisterende flystripa på Skagen. Man trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at det er mulig å legge både fylkesveien fra Hadselbrua og adkomstveien i en tunell under en forlenget flystripe.

Så kan det hende at Leknes lufthavn må forlenges med noen meter, men det får nå så være.

Når det gjelder bruk av navnet «Lofoten» i Vesterålen, vil vi anta at det neppe bør være et større problem enn at krefter i Ofoten har foreslått å bruke navnet på Harstad/Narvik Evenes lufthavn.

Forrige artikkelØker kvota for fangst av vågehval i 2017
Neste artikkelNordland størst innen fiskeri og oppdrett