I følge Miljødirektoratets naturbase er det ingen eller få fysiske hindringer som skal kunne forpurre en eventuell ny storflyplass på Hadselsand.

Miljødirektoratets naturbase er en kartapplikasjon på internett som viser en lang rekke registreringer i naturmiljøet. Naturbasen viser blant annet arter av nasjonal interesse, utvalgte naturtype, verneområder, naturtyper, friluftsområder og kulturminner direkte på kartet.

I området der en eventuell flyplass kan komme på Hadselsand er det ikke registrert forhold som ligger der en flystripe og terminalbygg kan komme.

Det finnes flere vernede områder både vest og øst for Hadselsand, men det er lite trolig at disse vil være til hinder for flyvninger til og fra Hadselsand.

Både Morfjorden og øst og Grunnførfjorden i vest er registrert som spesielle naturtyper, men disse fjord ligger så langt inn på Austvågøy at de ikke kommer i konflikt med en flystripe på Hadselsand.

Verneområder og kulturminner

Ved Grunnfør vest for en tenkt flystripe er det registrert flere kulturminner. Her er det også et verneområde. I nord, øst og sørøst er det også registret kulturminner.

Disse ligger imidlertid utenfor veien som går der i dag, og bør ikke komme i konflikt med en flyplass. På Strønstad er det også registrert kulturminner, men ligger likevel så langt unna at heller ikke dette kan. Dette området ligger så langt unna at det ikke får noen betydning.

Fly til og fra Hadselsand vil imidlertid måtte passere over flere verneområder for fugl, blant annet på Grunnfør og Seløya ves Strønstad.

Området der de to aktuelle flystripene kan bli anlagt, dersom Avinor velger å bygge flyplass her, er et større myrområde hvor det ikke er kjente forhold som skal kunne være til hinder for etableringen.

Kortnebbgåsa

Det er imidlertid kjent at det i mai hvert år kommer et stor trekk med kortnebbgås over fjellene fra sør. Disse flyr inn i Grunnførfjorden og beiter ofte på gressengene før de flyt videre innover Hadselfjorden mot øst. Hvorvidt dette er et hinder for etablering av en storflyplass her er ikke kjent.

Forrige artikkelHar fire timer til å forsvare Bushro
Neste artikkelHer er fergemannskapets store skrekk ved innløpet til Melbu