Hadsel Frp stiller seg bak en resolusjon som kan bidra til å svekke mulighetene for etableringen av en ny storflyplass for Lofoten og Vesterålen.

I et felles resolusjon fra Frp i Hadsel, Vågan og Vestvågøy til fredagens årsmøte i Nordland Frp går det fram at Leknes lufthavn snarest mulig må utvikles og få lengre rullebane.

I følge Lofot-Tidende i Leknes sier Magnus Ellingsen i Vestvågøy Frp at de internt i partiet har tatt initiativ til dette. Med seg på laget har de fått Hadsel Frp og Vågan Frp.

– Vi fremmer resolusjonen på årsmøtet i helga og mener den hverken skal gå på bekostning av Svolvær lufthavn eller Skagen lufthavn. Dersom det ikke blir noe av forslaget om flyplass på Hadselsand, etter at Avinor er ferdig med sine utredninger, så må det komme utbygging i Vågan og i Hadsel. Et vedtak om å gå i gang på Leknes med en gang, vil ikke gå på bekostning av de andre kommunene, sier Ellingsen til Lofot-Tidende.

I følge Lofot-Tidende er resolusjonen til årsmøtet i Nordland Frp utformet slik:

«FRAMTIDENS KOMMUNIKASJONSLØSNINGER I LOVE

Lofoten og Vesterålen er en region som består av i overkant av 60.000 innbyggere. Regionene har en betydelig nasjonal verdiskapning innenfor fiskeri/havbruk og reiseliv. Tidsriktige og gode kommunikasjonsløsninger er helt avgjørende for bosettingsmuligheter og for eksisterende og nytt næringsliv i Lofoten og Vesterålen.

I forbindelse med en nødvendig utvikling av Leknes lufthavn (Vestvågøy) og Helle lufthavn (Vågan) er det gjennomført værmålinger for å kartlegge en mulig flyplass på Gimsøya i Vågan kommune. Værmålingene slår fast at Gimsøy værmessig ikke kan realiseres til erstatning for Leknes og Helle. For Stokmarknes Lufthavn Skagen i Vesterålen har Avinor satt på vent en planlagt forlengelse av rullebanen.

Som følge av at Gimsøy ikke kan realiseres som ny flyplass for Lofoten legger Nordland FrP til grunn at Lekenes Lufthavn snarest mulig utvikles og utvides med forlenget rullebane. Nordland FrP legger til grunn at løsningen for Leknes må ses helt uavhengig av en framtidig løsning for Helle og Skagen Lufthavn. Dette for å imøtekomme befolkningen og næringslivets behov vest i Lofoten.

Nordland FrP legger videre til grunn at framtiden for Helle Lufthavn (Vågan) og Stokmarknes Lufthavn Skagen (Vesterålen) avgjøres når utredningen for kryssing av Hadselfjorden, samt Avinors plan for framtidig lufthavnstruktur, foreligger.

Dersom Hadselsand alternativet, inklusiv kryssing av Hadselfjorden, ikke vil kunne realiseres fastholder Nordland FrP at lufthavnene Skagen og Helle snarest må utvikles og utvides for å imøtekomme dagens og framtidens behov.

Forrige artikkelFreiberg kan bli Frps førstevalg til Stortinget fra Nordland
Neste artikkelSender storflyplassen inn i politisk tåkebanke