Under denne staken er det grunnfjell. Om bord på ferga Tysfjord er det mannskapets store skrekk.

Det er ved innseilingen til Melbu havn at en markeringsstake skaper uttrygghet for passasjerer og mannskaper om bord på ferga Tysfjord, som eies av Torghatten Nord.

Driftssjef Bendix Klykken i Torghatten Nord har nå tatt saken opp med Kystverket for å gjøre forholdene ved innseilingen på Melbu tryggere.

Det var i forbindelse med utbyggingen av den nye havna på Melbu at denne problemstillingen egentlig oppsto. Under staken ligger det grunnfjell som egentlig skulle sprenges og fjernes. Under arbeidets løp ble det klart at fjellet utgjorde en viktig støtte for den ytterste delen av moloen. Dermed ble fjellet stående igjen, samtidig som Kystverket plasserte en flytende stake over.

– Vår ferge, MS Tysfjord, er nok det fartøyet som frekventerer Melbu havn mest. Offiserene ser på den som en utfordring ved dårlig vær og dårlig sikt. Åpningen mellom moloene på Melbu er ikke så stor som ønsket, slik at offiserer om bord og vi på kontoret har et stor ønske om at dere ser på saken snarest og deretter for montert fast stake i innseilingen til Melbu, sier Bendix Klykken i en henvendelse til Kystverket, som er ansvarlig for tilrettelegging og drift av sjømerker.

En av utfordringene Torghatten Nord er opptatt av, er at staken flytter seg etter vær og vind, flo og fjære. En fast stake vil gi et bedre holdepunkt i sjøen enn det som ligger der i dag.

I 2015 opprettet Kystverket følge Ernst-Kåre Jakobsen et prosjekt for oppgradering, fornying og nymerking av navigasjonsmerker på fergestrekningen Melbu til Fiskebøl.

– Vi har foreløpig ikke fått midler til gjennomføring av dette prosjektet. Ut fra føringer som vi har gjennom foreløpig budsjett for 2017, ser det ikke ut til at prosjektet blir gjennomført i 2017 heller. Vi vil imidlertid prøve å få reetablert det spesifikke merket som det her er snakk om, fra flytende til fast merke i løpet av 2017.

Forrige artikkelNaturbase viser ingen hindringer for storflyplass på Hadselsand
Neste artikkelNordland øker vedlikeholdet på fylkesveiene