Fiskeridepartementet har fastsatt kvoten på antall dyr som kan tas under vågehvalfangsten i 2017.

For inneværende år kan det tas inntil 999 vågehval, mot 880 i 2016. Det tilsvarer en økning på 119 dyr fra i fjor til i år.

Hvalfangstkommisjonen

Kvoten av vågehval er fastsatt ut fra beregningsmetoder utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC). I følge en pressemelding fra Fiskeridepartementet gir kvoten god sikkerhet for at det skal skje en bærekraftig fangst på bestanden av vågehval i våre områder.

Slår sammen områder

De tidligere underområdene for Svalbard, Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen er slått sammen til ett område. Dette er gjort for å få en best mulig fleksibilitet for kvalfangerne. Og det skjer innenfor ansvarlige vitenskapelig råd, i følge pressemeldingen fra Fiskeridepartementet.

Enkelt og fleksibelt

– Ved å slå sammen fangstområdene gjør vi det enklere og mer fleksibelt for kvalfangerne, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Noen slipper unna

For de tre siste årene har det blitt tatt 736 vågehval i 2014, 660 vågeval i 2015 og 591 dyr i 2016. Tallet fartøy i fangst var 20 stykk i 2014 og 2015, og 17 stykk i 2016. Det skal utformast et reguleringsopplegg for fangsten i samråd med næringa.

Fangstsesong

­ Jeg tror kvotetallene og fleksibiliteten i fangstområdene, vil danne et godt utgangspunkt for en god fangstsesong for kvalfangstnæringa, seier fiskeriminister Per Sandberg i pressemeldingen.

Kvoter og fangst 2014 til 10’7

År 2014 2015 2016 2017
Kvote 1286 1286 880 999
Fangst 736 660 591 ?
Ikke felt 550 626 289 ?
Forrige artikkelFilmkurs med Ipad for unge i Vesterålen
Neste artikkelBør Lofoten Airport legges til Skagen?