Lofotrådet krever at den kommende statlige miljø- og oljevernbasen for Lofoten og Vesterålen må legges til Lofoten-regionen. Vesterålen regionråd har ikke gjort tilsvarende henvendelse til myndighetene.

Det går fram av et brev som Lofotrådet har sendt til Olje- og energidepartementet. Rådet mener at senteret må inneholde oljevernfunksjoner, opplærings- og utrykningsressurser. Foreløpig har naboregionen Vesterålen ikke klart å komme på banen på samme måte som Lofotrådet, mens LoVePetro tidligere har bedt om å få en rolle i byggingen av miljøvernbasen.

I tillegg til de rent operative oppgavene som Lofotrådet ønsker seg, nevner de også miljøkartlegging og oppfølging av maritim virksomhet i nord. De ser også for seg miljøriktig næringsutvikling i kystsonen.

– En miljø- og oljevernbase i Lofoten vil gi attraktive og fremtidsrettede arbeidsplasser i regionen, og basen vil bidra til å ivareta viktige funksjoner i et globalt miljøperspektiv. Gjennom samhandling i nettverk med nasjonale og internasjonale fagmiljø sikres forankring av etablert kunnskap, og utvikling av ny kunnskap som kan ha relevans fornasjonale kystområder nasjonalt og internasjonalt, heter det i brevet fra Lofotrådet.

Forrige artikkelVesteraalens Avis får milliontilskudd for 2013
Neste artikkelMelbu skytefelt sterkt forurenset av tungmetaller