Å hindre stortingsbehandling av konsekvensutredning er med på å undergrave vårt demokrati!

Av Ørjan Robertsen, Lofoten og Vesterålen Petro

Venstre og øvrige motstanderne av konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja benytter enhver anledning til å villede befolkningen ved å sette likhetstegn mellom konsekvensutredning og åpning av Lofoten og Vesterålen for oljeleting.

En konsekvensutredning er selvsagt ikke åpning av et område, men en formell demokratisk prosess. Den skal baseres på et utredningsprogram som blir fastsatt av myndighetene etter at det er gjennomført en offentlig høring. Dette gjøres for å få en god forståelse av dagens kunnskapsgrunnlag, samt å sikre tidlig involvering av relevante fagmyndigheter og fagmiljøer.

For Lofoten, Vesterålen og Senja sikrer konsekvensutredning lokal medvirkning og at alle relevante forhold blir belyst. Dette kan være regionale og lokale ringvirkninger, arealkonflikter, seismikk, oljevern, risiko- og beredskap, forskning og utvikling, samt konsekvenser for naturressurser og miljø og klima.

Først når konsekvensutredningsprosessen er gjennomført vil Stortinget ta stilling til om området kan åpnes for petroleumsaktivitet.
Vårt demokrati er tuftet på at

Stortinget skal omsette folkets generelle holdninger og ønsker som de gir uttrykk for på valgdagen, til løpende og konkret offentlig politikk. Stortinget gjør dette særlig ved lovvedtak, ved å vedta statsbudsjettet, og ved å kontrollere at regjeringen setter de fattede vedtakene ut i livet.

På linje med tidligere stortingsvalg fikk Arbeiderpartiet, Høyre og Frp, som alle gikk til til valg på konsekvensutredning, 121 av 169 representanter i det nyvalgte stortinget. Valgresultatet betyr at det nok en gang er et overveldende flertall for å sette i gang konsekvensutredning i det sittende stortinget.

I en situasjon der befolkningen på valgdagen har gitt et solid flertall til partier som vil gjennomføre konsekvensutredning, er Venstre nok en gang villig til å bruke sin «maktposisjon» til å inngå avtaler med andre partier for å hindre at konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja kommer til behandling i vårt demokratiske organ, Stortinget.

Dette bidrar etter vår mening til at Venstre er med på å undergrave vårt demokrati!

Forrige artikkelKranbil veltet og havnet utenfor veien
Neste artikkelØnsker velkommen til den 26. Lanterna Magica