Petroleumstilsynet advarer mot uidentifiserte droner eller luftfartøy i nærheten av innretninger i Nordsjøen.

– Operatørselskap på norsk kontinentalsokkel har den siste tiden varslet om flere observasjoner av uidentifiserte droner eller luftfartøy i nærheten av offshoreinnretninger. Petroleumstilsynet oppfordrer til økt årvåkenhet fra alle operatører og redere på norsk sokkel.

Advarselen har gått til Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Luftfartstilsynet,
Offshore Norge og Norges Rederiforbund, der det advares mot at uidentifiserte luftfartøy kan innebære økt risiko innenfor blant annet helikoptertrafikk og SAR-helikopter, tennkildekontroll, fallende gjenstander, kollisjon med innretning og bevisste anslag.

Tilsynet viser til rammeforskriften om varsling og melding i forbindelse med inntrenging i sikkerhetssoner, som skal varsles og meldes til dem.

De beskriver en sikkerhetssone slik: Et geografisk avgrenset område med forbud mot eller begrensninger med hensyn til opphold, gjennomfart eller operasjoner av uvedkommende fartøy, deriblant også luftfartøy.

– Det er sikkerhetssone rundt alle plattformene på norsk sokkel. Sikkerhetssonen har vanligvis en utstrekning på 500 meter rundt innretningen og fra havbunnen opp til 500 meter over innretningens høyeste punkt , opplyser tilsynet.

Forrige artikkelMindre luftforurensning dårlig nytt for global oppvarming
Neste artikkel– Matsystemene må være sirkulære