Helsedirektoratet har gitt tillatelse til at Sjøforsvarets kyststasjon Sortland skal få skjenke alkohol i et område som blant annet omfatter en «grillhytte» på området.

Det er Helsedirektoratet ved avdelingsdirektør Øyvind Giæver som har behandlet søknaden via Forsvarets Personell og Velferdssenter.

I vedtaket viser Helsedirektoratet til søknad fra Forsvarets Personell og Velferdssenter vedrørende skjenkearealet ved Forsvarets skjenkebevilling ved Sjøforsvarets kyststasjon Sortland.

Statlig skjenkebevilling

– KV SKYS, Sjøforsvarets kystvaktstasjon Sortland, innehar statlig skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 5-3 første ledd, i henhold til Helsedirektoratets vedtak av 10.7.2013 for følgende

«Befalssalongen» i bygningsnummer 1870020006 (messe). I meldingen fra Forsvarets Personell og Velferdssenter bes det om at skjenkearealet spesifiseres til å gjelde både «Befalssalongen» og «Spisemessen» med tilhørende uteområder mot sør samt grillhytte mot sør.

Vedtaket

– Det følger av merknadene til alkoholloven § 4-2 fjerde ledd at det kan foretas innskrenkninger eller mindre utvidelser til tilstøtende lokaler uten ny bevillingssøknad, skriver avdelingsdirektøren i vedtaket. Med hjemmel i alkoholloven § 5-3 første ledd, jf. § 4-2 fjerde ledd, utvides skjenkearealet for Sjøforsvarets kystvaktstasjon Sortland, 8400 Sortland til følgende lokaler: Bygnings nr.: 1870020006 – «Befalssalongen» og «Spisemessen» med tilhørende uteområder mot sør samt grillhytte mot sør. Vedtaket trer i kraft umiddelbart, heter det i vedtaket fra Helsedirektoratet.

I praksis betyr vedtaket at Kystvakta også kan servere alkoholholdige drikker i fliluft på det området mot sør.

Forrige artikkelBle slått i ansiktet på byens utested
Neste artikkelElgpåkjørsel ved Ekren kostet 45.000 kroner