Andøya flystasjon med overvåkingsflyene er forlengst langt ned, men nå antydes det igjen at Andøya kan få en ny dronebase og kommende investeringer i millardklassen.

Regjeringen har annonsert en omfattende satsing på langtrekkende forsvarsdroner for havovervåkning i nordområdene, med Andøya lufthavn som en sentral base. Dette markerer en betydelig endring fra tidligere planer om å legge ned flystasjonen.

I en pressemelding opplyser Bjørn Arild Gram (Sp) at regjeringen har store ambisjoner for Andøya, og skal utvikles til base for langtrekkende droner. Andøya blir sentral i understøttelsen og utviklingen av Forsvarets romvirksomhet. I tillegg er Andøya en viktig flybase for alliert mottak.

– Langtrekkende droner blir en helt ny kapasitet i Forsvaret og vil øke vår evne til kontinuerlig situasjonsforståelse og overvåkning i våre nærområder. God situasjonsforståelse er viktig for å ivareta nasjonal kontroll og handlefrihet. Andøya vil være en helt sentral base for denne utviklingen i Forsvaret framover, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Anskaffelsen av store droner med tilpassede sensorer og systemer i Forsvaret skal bidra til kontinuerlig overvåking og kontroll med fokus på maritime interesseområder i nord, går det fram av pressemeldinga. Denne nye kapasiteten vil også kunne bidra til å støtte opp under totalforsvaret med overvåking og hendelseshåndtering ved for eksempel naturkatastrofer eller redningsoperasjoner.

Dronene skal opereres i et flernasjonalt samarbeid med nære allierte som involverer både trening, drift og utvikling. De tidligere lokalene til de de nedlagte maritime patruljeflyene kan brukes til etableringen av droner på Andøya.

Rombaserte tjenester står sentralt i militære operasjoner og blir stadig viktigere i samarbeid med allierte, partnere, og i NATO-fellesskapet. Sikker tilgang til verdensrommet blir sentralt i takt med utviklingen av satellittbaserte tjenester.

– Regjeringen har en klar ambisjon om at Norge skal være fremst blant allierte på situasjonsforståelse i nord. Satellitter bidrar til å gi oversikt over hva som skjer i våre nærområder, og Andøya har en unik beliggenhet når det gjelder tilgangen til det ytre rom, sier Gram.

Andøya Spaceport bidrar også til å understøtte Forsvarets behov, samt bilateral og alliert romsatsing. Regjeringen vil i samarbeid med allierte utvikle evnen til raskt å kunne erstatte satellitter ved behov. Et første tiltak er å bidra til å styrke sikkerhetsnivået ved Andøya Spaceport for å tilfredsstille militære sikkerhetskrav. Dette vil gjøre at Andøya Spaceport kan være en ressurs for hurtig oppskytning av erstatningssatellitter enten i en nasjonal eller alliert ramme.

Videre etableres en felles øvings- og utviklingsavdeling og permanent vakthold og sikring for basens funksjon som base for allierte fly i fredstid, i krise og krig. Flystasjonsområdet utvikles for å understøtte denne aktiviteten og Forsvarets egen innovasjons- og utviklingsvirksomhet.

Forrige artikkelFornøyd med mer vedlikehold av fylkesveier
Neste artikkelAndøya: – Et kjempeløft for forsvaret av Norge