Debatten vil gå høyt når fylkestinget i Nordland skal debattere trålerpliktene som fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil avskaffe.

– Høringssaken om kvotesystemet for fisk og fylkeskommunens innovasjonsstrategi er de viktigste sakene for oss på dette fylkestinget. Det sier fylkestingsrepresentant Bent Bakkan fra Miljøpartiet de Grønne. Han mener høringssaken om kvotesystemet for fisk vil skape stor debatt under fylkestinget.

– Saken rører og berører folk langs kysten og det vil avspeiles i fylkestinget, sier Bakkan, som ellers reagerer på at saken kommer alt for sent til fylkestinget.

– Det er kritisk seint i en så viktig sak, mener han.

Bent Bakkan har mange års erfaring fra innovasjon og bedriftsetablering rundt om i landet, og har de siste årene jobbet med entreprenørskap i utdanninga. Derfor er det kanskje ikke overraskende at han synes saken om fylkeskommunens innovasjonsstrategi 2014-2020 blir svært viktig.

–Den tar opp hva vi skal leve av i Nordland i tiden fremover. Etter min mening får olje- og gassnæringen alt for stor plass i en diskusjonen om fremtidens næringsliv og innovasjon.

– I saka «Et nyskapende Nordland» er det fokusert på de tre næringene; industri, sjømat og opplevelsesbasert reiseliv. Bak «industri» skjuler det seg for eksempel en strategi for leverandørindustrien og et håp om å fortsette med utbygging av oljebransjen. Det satses altså fortsatt på ei næring som går mot solnedgangen, og som hindrer Norge i å nå sine internasjonale forpliktelser i henhold til Parisavtalen.

– Fokuset må flyttes over til andre næringer og annen type nyskapning i framtiden. Det gjør også strategien i stor grad, og all ære til fylkesrådet for at sirkulærøkonomi tas på alvor. Det som også blir interessant framover, er å se i hvor stor grad begreper som sirkulærøkonomi og smart spesialisering også kan bli levende begreper, og ikke bare floskler som vi så langt sett mange av, sier Bakkan.

Han legger til at sakslista på dette fylkestinget ikke er hverken lang eller spesielt tung.

– Derfor blir det bedre tid til å behandle sakene denne gangen, enn hva tilfellet er ellers. Det gir en mulighet til gode diskusjoner og politisk debatt.

Forrige artikkelAstrid Nøkleby Heiberg skal snakke om psykisk helse
Neste artikkelKvinnepriser deles ut på mandag