Astrid Nøkleby Heiberg er blant deltakerne når Nordland fylke setter fokus på psykisk helse i april.

Generasjonskonferansen arrangeres i Bodø 21.- 23. april tar for seg temaet psykisk helse.  Astrid Nøkleby Heiberg, Arnhild Lauveng, Odd Eidner, Anna og Kristin Holand med flere skal bidra til å gjøre årets program  et ti-årsjubileum verdig. Det er nemlig ti år siden den første generasjonskonferansen ble arrangert.

Bygge bro mellom generasjoner

I 2007 tok Ungdommens fylkesting initiativet til å arrangere en samarbeidskonferanse mellom Ungdommens fylkesting og fylkeseldrerådet i Nordland. Tema for konferansen var «Et samfunn for alle», og målgruppen var representanter for kommunale og fylkeskommunale eldreråd og barne- og ungdomsråd.

Hensikten med generasjonskonferanse var å bygge bro over generasjonsgap og finne samarbeidsformer og samarbeidsmetoder på tvers av generasjoner.

Samarbeid på tvers

Det er arrangert generasjonskonferanser annethvert år siden og konferansen i 2017 blir den sjette. Tema har i årenes løp vært «Vi er mennesker alle sammen», «Mangfold og inkludering», «Frivillighet», «Stemmerett for alle»

Siden 2011 har også Rådet for likestilling av funksjonshemmede vært samarbeidspart og medarrangør.

Andre fylker har fulgt Nordland sitt eksempel og har invitert til generasjonskonferanser. Det er fordi at samarbeid på kryss og tvers av alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne og etnisitet er lurt.

Forrige artikkelHurtigruten: – En seier for hele kysten
Neste artikkelKvotesystemet vil skape stor debatt på fylkestinget