Eftas overvåkningsorgan ESA har ryddet all tvil til side: Hurtigruten mottar ikke statsstøtte og statens kjøp av tjenester er ikke i strid med EØS-avtalen. ESA understreker også at avtalen er viktig for kysten: – Dette er en seier for hele kysten, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

ESA innledet undersøkelser av kystruteavtalen i 2015, og nå foreligger avgjørelsen.

– Dette er en seier for innbyggerne og næringslivet langs hele kysten. ESA har skjønt hvilket avgjørende viktig tilbud Hurtigruten leverer gjennom avtalen med staten: Daglige avganger til 34 havner året rundt, nærmere 300.000 lokalreisende og rundt 80.000 godsforsendelser i Nord-Norge. Det var dette som sto på spill. Derfor er det grunn til å feire vedtaket fra ESA, sier konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, i en pressemelding.

Skjeldam understreker at dette primært har vært en sak mellom ESA og den norske stat. Hurtigruten har ikke vært part i saken.

For å utføre forpliktelsene i avtalen med staten, kjøper staten tjenester av Hurtigruten. I 2016 utgjorde kompensasjonen fra staten 16 prosent av Hurtigrutens omsetning – et tall som blir stadig lavere. Det er denne kompensasjonen for kjøp av tjenester ESA nå har vurdert som ikke i strid med EØS-avtalen.

– Etter å ha undersøkt avtalen har ikke ESA funnet klare bevis på overkompensasjon og kryss-subsidiering. Fortjenestemarginen på støtten fra staten ser ikke ut til å være urimelig, og Hurtigrutens kommersielle drift har ikke fått en urettmessig fordel gjennom for store statlige bidrag til de faste kostnadene knyttet til å levere tjenesten, skriver ESA i en pressemelding om avgjørelsen.

– Vi har nettopp gjennomført en stor ringvirkningsundersøkelse. Den viser at Hurtigruten skaper milliardverdier og flere tusen lokale arbeidsplasser langs hele kysten. At Hurtigruten legger til kai hver eneste dag er avgjørende for livsgrunnlaget til mange tusen nordmenn, sier konsernsjefen.

Dagens Kystruteavtale mellom staten og Hurtigruten ble inngått i 2012. Den innebærer leveranse av transporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes. Gjennom avtalen forplikter Hurtigruten seg til å seile innom alle 34 havnene langs ruten daglig, og sette av kapasitet til et bestemt antall lokale passasjerer og en bestemt mengde gods.

Dagens avtale løper ut 2019, med opsjon på ett års forlengelse.

– Hurtigruten har seilt langs norskekysten i snart 125 år. Å være leverandør av viktige tjenester til det norske folk har alltid vært en del av Hurtigrutens DNA. Det vil vi fortsette med, sier Skjeldam.

– Hurtigruten ønsker å delta i anbudet når en ny Kystruteavtale blir lyst ut. Nå er det opp til Samferdselsdepartementet å utforme vilkår som gjør avtalen attraktiv også i fremtiden. Det er viktig for å sikre kritisk infrastruktur og tjenester til folk og næringsliv langs kysten, sier Hurtigrutens konsernsjef.

Forrige artikkelKvinne på ski måtte reddes
Neste artikkelAstrid Nøkleby Heiberg skal snakke om psykisk helse