Hjem Næringsliv Bellona stiller strengere krav til Hurtigruten
Hurtigruten i Raftsundet. Foto: Thor-Ivar Guldberg

Bellona stiller strengere krav til Hurtigruten

Miljøorganisasjonen Bellona mener at miljøkravene til den nye kystruta mellom Bergen og Kirkenes ikke er strenge nok.

Bellona mener derfor at de som får oppdraget med å drifte kystruta bør få incentiver som gir større kutt av utslipp over tid.

Et av problemene er i følge Bellona at Samferdselsdepartementet har stilt for slappe miljøkrav på kyststrekningen som i alle år er kjent som «Hurtigruten».
– 25 prosent kutt i CO2-utslippene gjennom alle de ti årene monner ikke, særlig ikke når man vet at ny og mer miljøvennlig teknologi utvikles raskt, mener Bellona, som forelår at anbudet må utsettes, strengere miljøkrav må inn slik at tilbyderne kan konkurrere på like og mer miljøvennlige vilkår. De kan for eksempel kreve bruk av landstrøm, hydrogen eller batterier for å redusere utslippene helt fra starten av anbudsperioden.

I stedet for å utsette anbudet og kystruta et til år år, foreslår Bellona at det lages et tillegg i kontrakten hvor staten premierer reduserte utslipp pr. tonn gjennom anbudsperioden. Da kan utslippene kuttes fortløpende i takt med teknologiutviklingen, og mye mer enn 25 prosent. Kystruteskipene vil bli stadig grønnere.

Bellona viser ellers til at staten i anbudet har satt krav om at alle kystrute-skipene skal ha utstyr om bord for å kunne bruke landstrøm. Hensikten er at de skal kunne skru av motorene og dermed unngå store utslipp mens de ligger ved kai. Bellona er kritisk til at staten ikke lover strøm på kaia. Organisasjonen mener at det er akseptabelt at staten slenger ut krav om kontakter om bord som ikke kan brukes. Selvfølgelig må staten sørge for nødvendig strømtilgang, mener Bellona.

Forrige artikkelOppdrett sprer store mengder mikroplast i fjordene
Neste artikkelFylkesmannen vil ikke ha nytt hytteområde i Hadsel