En kommunetopp i Hadsel tilknyttet Hurtigrutens Hus er i Vesterålen tingrett dømt til fengsel og bot for brudd på bokførings- og regnskapsloven.

I følge en siktelse fra Politimesteren i Nordland datert 3. februar 2017 har den dømte, brutt Bokføringsloven gjennom at han som daglig leder og styreleder i et firma på Stokmarknes, som drev næringsvirksomhet i Vesterålen, unnlot å føre eller sørge for føring av regnskap i perioden fra januar 2014 til tvangsoppløsning i 2015.

I følge dommen mot 40-åringen unnlot han også i den samme perioden å føre eller sørge for utarbeidelse og innsendelse av årsregnskap, årsberetning og revisorberetning til Regnskapsregisteret for året 2013 innen fristen.

Den dømte ga i Vesterålen tingrett en uforbeholden tilståelse. Sakens fakta ble styrket av at de øvrige opplysningene i saken, blant annet innberetning i et konkursbo. Retten fant det derfor bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet med, som det heter i rettsboken.

Siktede samtykket i tilståelsesdom, og ble dømt i samsvar med siktelsen.

Straffen settes til fengsel i 18 dager og en bot på 20.000 kroner, subsidiært 18 dagers fengsel. Straffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Retten bemerker at virksomheten ble drevet over en periode på knapt to år. Virksomheten hadde vært beskjeden, heter det i rettsboken.

 

Forrige artikkelMelbo IL: Tidligere A-lagsspiller og A-lagstrener sto bak rasismen
Neste artikkelAIL: – Vi er ferdige med saken