Melbus fyllekuler må være en stor utfordring for Hadsel kommune, ettersom statistikken viser at de innleide skjenkekontrollørene er hyppigere på besøk her i fiskeværet enn i «byen» Stokmarknes.

8445melbu.no har begjært innsyn i Hadsel kommunes omfang av skjenkekontroll for årene 2013 og 2014, og har fått innsynet innvilget av kommunens servicekontor. Tallene viser at det i 2013 ble gjennomført totalt 48 kontroller på Melbu og Stokmarknes til sammen. I 2014 ble det gjennomført totalt 52 kontroller fordelt på de to stedene, altså i gjennomsnitt én kontroll hver eneste uke gjennom 2014.

Saksbehandler Marianne Jakobsen ved servicetorget i Rådhuset forteller at kommunen i følge bestemmelsene har ansvaret for kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking og salg over disk.

– I Hadsel er det Securitas AS som utfører kontrollene på vegne av kommunen. Hadsel kommune følger et årshjul for når vi ønsker å gjennomføre kontrollene. I følge forskriften til alkoholloven skal salgs- og skjenkestedene kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder, sier Marianne Jakobsen ved servicetorget.

Per 1. januar 2014 var det henholdsvis 2246 innbyggere på Melbu og 3271 innbyggere på Stokmarknes, totalt 5517 innbyggere. Om man følger innbyggertallet i forhold til antall skjenkekontroller skulle det da vært 21 kontroller på Melbu og 31 kontroller på Stokmarknes i 2014. Fasit fra kommunens statistikk viser i motsetning at det var 28 kontroller på Melbu og 24 kontroller på Stokmarknes, altså fire flere kontroller på Melbu enn på Stokmarknes.

Når det samtidig er en kjensgjerning at de fleste halvliterne med øl selges på Rødbrygga i Stokmarknes, må det være lov å hevde at det er for få kontroller i kommunesenteret og for mange på Melbu. Fra kommunens side antydes det at de mange festene som lag og foreninger på Melbu står for er noe av årsaken til at Melbu er overrepresentert på statistikken over skjenkekontroller i Hadsel.

Forrige artikkelHelsesjefen: Økonomi var ikke avgjørende
Neste artikkelØrjan Robertsen: Stenging ikke Aps ansvar