Markesbrygga Friluftsliv på Stokmarknes har fått tillatelse til å kjøre vannscooter gjennom Raftsundet og i Trollfjorden. De skal blant annet frakte nordlysturister med vannscooter til Trollfjorden.

Det går fram av en henvendelse fra Markedsbrygga Friluftsliv til leder Line A. Jakobsen i det kommunale foretaket Hadsel Havn.

– For tillatelse til en slik kjøring må du sende skriftlig søknad til Kystverket. Det de som har myndighet i farvannet i Hadselfjordbassenget, Raftsundet og Trollfjorden. For bruk av Børøysundet må du sende skriftlig søknad til Hadsel Havn KF.

– Ønsker du bruk av kommunale kaier for slik aktivitet må dette avtales med Hadsel Havn i god tid før slik aktivitet settes i gang, skriver havnesjefen.

– Da har vi har vært i dialog med Kystverket. Vi har fått tillatelse til å kjøre organiserte turer til Trollfjorden gjennom Raftsundet med vannscooter. Vi forholder oss til norsk lov og aktomhetsregelen, skriver daglig leder Lasse Uppman i Markedsbrygga Friluftsliv på Stokmarknes i henvendelsen.

– Med denne eposten søker vi også Hadsel Havn om tillatelse til å bruke flytebrygga ved Markedsbrygga til av- og påstigning. Vi betaler selvfølgelig for å ligge hvis det er nødvendig å ligge ved denne en hel arbeidsdag eller over natt. For å unngå reaksjoner kan vi styre trafikken utenom Børøysundet.

– Markedsbrygga Friluftsliv ønsker å arrangere organiserte turer til Trollfjorden med vannscooter. Vi kommer til å kjøre sammen med gjestene på alle turer slik at vi unngår uønsket adferd. Dessverre sier forskriftene at ferdsel på vannscooter skal gjøres 400 meter fra land, og dette blir vanskelig i Trollfjorden. Derfor ønsker vi å søke om tillatelse til dette typen turisme fra kommune og havnevesen. All kjøring i områder hvor vi er innenfor grensen på 400 meter vil foregå i lav fart. Vi ønsker ikke å «leke» i Trollfjorden, men kun vise denne frem på en litt annen måte.

– Vi ser at bedrifter fra Lofoten er ofte i Trollfjorden og selger denne aktivt, og dette ønsker vi også å gjøre i fremtiden.

Markedsbrygga Friluftsliv lanserer snart et tilbud for turister hvor vi skal selge nordlysturer på vannscooter. Markedsbrygga Friluftsliv i samarbeid med Vesterålen Vannsport kommer til å investere i en RIB i løpet av høsten, og ønsker også å bruke denne i fremtiden.

Forrige artikkelThor Iversen skal lede nytt elgvald i Melbu utmark
Neste artikkelHoldt hemmelige styremøter i Hurtigrutens Hus