Fiskeridirektoratet ønsker å gå videre med søknaden fra Nordlaks om å realisere et innovativt havfarmprosjekt.

Nordlaks Oppdrett AS har i samarbeid med NSK Ship Design, nordnorske kompetansemiljø og andre leverandører, over lengre tid jobbet med å realisere vårt Havfarmprosjekt. Søknaden om utviklingstillatelser ble levert 24.11.15. Siden da har Nordlaks hatt en konstruktiv dialog med Fiskeridirektoratet rundt søknaden.

– Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om at de vil gå videre med søknaden med sikte på å kunne tildele tilsagn om utviklingstillatelser. Nordlaks ser positivt på å ha fått gjennomslag for deler av vår søknad. Vi vil jobbe videre overfor myndighetene med å belyse innovasjonspotensialet og mulighetene for næringsutvikling i vår region ved realisering av vårt totale prosjekt.

Vi ser fram til å kunne realisere dette fremtidsrettede og innovative prosjektet sammen med NSK Ship Design, og vil samarbeide konstruktivt videre med Fiskeridirektoratet for å sikre at tilsagn kan tildeles innen kort tid.

Nordlaks søkte opprinnelig om å få starte tre havfarmer, men dette er redusert til én av Fiskeridirektoratet. Nordlaks har planer om å etablere havfarmen sørvest for Hadseløya.

Forrige artikkelBlir enklere å få penger for pasientreiser
Neste artikkelSlik vil Hadsel satse i en storkommune