Hadsel kommune kommer dårligst ut blant de største kommunene i Lofoten og Vesterålen når det gjelder effektiviteten i kommunens grunnskoletjeneste.

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene. Metoden sier noe om den enkelte kommunes effektivitet i forhold til beste etablerte praksis

Vi har sammenlignet kommunen Sortland og Hadsel kommune i Vesterålen samt Vågan og Vestvågøy kommune i Lofoten. Det er tjenesteområdene barnhage, grunnskole samt pleie- og omsorg som er tatt med i undersøkelsen.

Totalen

Når de tre områdene sees under ett, oppnår Vågan kommune 68 prosentpoeng av 100 mulige oppnåelige, og er dermed best i klassen blant disse kommunene. Hadsel følger på en god andreplass med 72 prosentpoeng, Sortland med 68 prosentpoeng og Vestvågøy med 64 prosentpoeng.

Barnehagene

Når det gjelder effektiviteten for barnehagene er Hadsel kommune best, med 75 prosentpoeng av 100 oppnåelige. Sortland følger med 73 prosentpoeng, Vågan med 71 prosentpoeng og Vestvågøy med så lavt som 53 prosentpoeng.

Grunnskole

Når det gjelder effektiviteten i kommunenes tjeneste innen grunnskoleområdet, kommer Hadsel kommune på en desidert sisteplass i denne sammenligningen. Hadsel oppnår kun 62 prosentpoeng for grunnskolene, mens Vestvågøy har en effektivitet på 74 prosentpoeng. Sortland har 69 prosentpoeng mens Vågan har 64 prosentpoeng for grunnskolen.

Pleie- og omsorg

For tjenesteområdet pleie- og omsorg kommer Vågan kommune desidert best ut i denne sammenligningen, med 82 prosentpoeng av 100 mulige. Hadsel kommune får 78 prosentpoeng for pleie- og omsorg, og havner på en god andreplass i sammenligningen. Sortland og Vestvågøy for henholdsvis 66 og 62 prosentpoeng innen pleie- og omsorg.

Om analysen

Analysen fra Senter for økonomisk forskning (SØF) sammenligner de mest effektive kommunene innenfor et tjenesteområde og en gruppe av sammenlignbare kommuner. De beste kommunene får effektivitetsverdi 100. Effektivitetsverdiene for de tre sektorene barnehage, grunnskole og pleie- og omsorg vektes og settes sammen til en samlet effektivitetsverdi for de tre sektorene.

Forrige artikkelPolitiet stoppet bilfører uten førerkort på Stokmarknes
Neste artikkelKommunene kan bruke ressursene mer effektivt