Rederiet Torghatten Nord og hydrogenprodusenten GreenH har formalisert en banebrytende avtale om grønt hydrogen som drivstoff for fergene i Lofoten.

Den 15 år lange leveranseavtalen markerer et stort steg for å redusere karbonutslipp fra transportsektoren. Avtalen forventes å kutte 26.500 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer utslippet fra omtrent 13.000 dieselbiler. Og har potensiale til å gi positive ringvirkninger for både energiproduksjon og arbeidsplasser i Bodø.

Ny teknologi

Torkild Torkildsen i Torghatten Nord er tilfredshet med den omfattende avtalen, etter grundig samarbeid med GreenH.

– Vi har hatt et tett samarbeid over lang tid med GreenH. Fordi dette er en lang og omfattende kontrakt, og fordi det er ny teknologi og et nytt drivstoff vi har sett oss nødt til å bruke litt tid på. Nå har vi gjennom tillitsfullt samarbeid jobbet frem en solid kontrakt.

Torkild Torkildsen, administrerende direktør i Torghatten Nord.

GreenH planlegger å etablere anlegget for grønt hydrogenproduksjon på Langstranda i Bodø, som vil ha en produksjonskapasitet på seks til ti tonn hydrogen per dag.

Anlegget vil også inkludere infrastruktur for salg og distribusjon av oksygen samt utveksling av varme til fjernvarmenettet.

Investeringskostnadene for denne fabrikken er anslått til å være opptil en milliard kroner, og den forventes å skape mellom 10 og 30 arbeidsplasser, og betydelige ringvirkninger for byen.

Grønn transport

Morten Solberg Watle, administrerende direktør i GreenH, kommenterer betydningen av dette prosjektet.

– Nå er det klart at vi skal bygge et av de største og første hydrogenanleggene i Europa på Langstranda i Bodø. Dette er svært gode nyheter for grønn transport i Nord-Norge, og det vil bety mye for Bodø spesielt.

Den grønne energien som produseres gjennom hydrogenanlegget, kan også ha applikasjoner utenfor fergedrift. Watle nevner muligheten for bruk i luftfarten og oppdrettsnæringen.»

– Et hydrogenanlegg i vår skala gjør Bodø svært interessant som testbase for fremtidens grønne luftfart. At det blir store mengder oksygen tilgjengelig er verdifullt for oppdrettsnæringen.

Morten Solberg Watle, administrerende direktør i GreenH.

Drift fra 2025

De nye hydrogenfergene forventes å være i drift fra oktober 2025, og både Torghatten Nord og GreenH arbeider tett sammen med lokale og nasjonale myndigheter for å realisere dette ambisiøse og pionerarbeidet.

Torkildsen understreker viktigheten av samarbeid for å lykkes med det banebrytende initiativet:

– Dette er de første hydrogenferjene av sitt slag som skal bunkre hydrogen direkte fra det første anlegget av sitt slag. Det sier seg selv at dette kommer til å kreve både støtte og samarbeid.

Forrige artikkelThe Whale får 50 millioner i ferske penger
Neste artikkelE10 åpen etter trafikkulykke