Gårsdagens kommunestyremøte på Hadsel rådhus viser at makta vil, mens Arbeiderpartiet ikke helt får det til.

Hadsel kommunestyre vedtok torsdag, med stemmene fra Høyre, Frp, Venstre og Melbu-lista, at kommunen parallelt med utredning av storkommune med fem vesterålskommunene, også skal utrede en sammenslåing med Vågan og Lødingen.

De politiske partiene som utgjør mindretallet i kommunestyret ønsket ikke en utredning som kan omfatte at det bygges Hadselfjordtunell mellom Melbu og Strandlandet. Som vil gi Lofoten og Vesterålen den siste og nødvendige samferdselsløsningen mellom regionene.

design-innleggLeder i Arbeiderpartiet, Britt Solsvik, sa i kommunestyret at hennes parti ønsker en konsekvensutredning før de tar stilling til framtidig kommunestruktur. Hun sa også at det er viktig at man har et godt beslutningsgrunnlag før man gjør et valg.

For mange velgere i Hadsel vil det være vanskelig å forstå at blant annet Arbeiderpartiet ikke ser at en utredning i retning Lofoten også vil bidra til et bedre grunnlag for de beslutninger som skal tas i årene som kommer.

Ap-leder Britt Solsvik sa også at kommunereformen ikke legger opp til å støtte tiltak som omfatter infrastruktur og samferdsel. Det er nok i teorien riktig, men det er overraskende at ikke Ap-lederen i Hadsel evner å løfte blikket og se litt lengre enn det. Skal Solsvik la seg styre eller er hun interessert i å gjøre noe.

Solsvik, man må ha ambisjoner for å få til noe! Andre deler av landet har vist at de har fått til det umulige. Milliardbroene og -tunellene står i kø nedover langs Vestlandet. I Lofoten og Vesterålen er det ingen store samferdselsprosjekter på gang, bortsett fra ny storflyplass og infrastruktur til denne – trolig på Gimsøya. Derfor må man nå gå sammen, på tvers av partiskillene, og dra sammen for å få spørsmålet om Hadselfjordtunellen på agendaen igjen.

Solsvik, Arbeiderpartiet og mindretallspartiene ønsker å skrote ideen om en tunell under Hadselfjorden og heller ensidig se mot Sortland som kommunesenter i storkommunen Vesterålen. Det gir i alle fall ikke noe større faktagrunnlag når det om ikke lenge skal stemmes over kommunestruktur.

For alle andre er selvfølgelig Arbeiderpartiets og mindretallspartienes holdning en gigantisk skuffelse. Og det bare fordi Arbeiderpartiet i Hadsel fortsatt pines hver eneste dag de ikke har makta i kommunen. Det er de ikke vant til, på tross at de har hatt stor trening i akkurat det i løpet av nesten to kommunestyreperioder.

Jeg har aldri stemt på ordførerens parti, men jeg må innrømme at jeg deler Kjell-Børge Freibergs enorme skuffelse og overraskelse over mindretallspartiene. Han har rett i at torsdagens kommunestyremøte kunne ha blitt historisk.

Arbeiderpartiet og de andre småpartiene på venstresiden framstår som puslete og lite framoverlente på vegne av lokalsamfunnet. Den viktigste oppgaven nå blir derfor at velgerne sier sitt. Håpet må være at Arbeiderpartiet og deres kamphaner evner å revurdere sitt syn og går inn i krigen for en tunell under Hadselfjorden – slik store deler av lokalsamfunnet nå står samlet om.

Uavhengig av dette har Hadsel kommune gjennom sitt flertallsvedtak for Hadselfjordtunell og utredning av kommunesammenslåing mot Lofoten, startet en prosess som alle i Lofoten og Vesterålen må ønske velkommen.

Uavhengig av om Hadsel blir en del av storkommune i Vesterålen eller ei, må kravet om en tunell under Hadselfjorden opp på rikspolitikernes bord.

Bedre og raskere vei gjennom en tunell under Hadselfjorden kan bli en realitet raskere enn mange i dag tror. Da vil si se hvem som sto igjen på fergekaia, strippet for politisk framsyn og ære. Arbeiderpartiet?

Thor-Ivar Guldberg, Melbu

Forrige artikkelFerge fra Melbu og Fiskebøl innstilt lørdag
Neste artikkelHadsel-mann kan bli Venstre-topp