Hjem Debatt Bør en professor si nei til mer kunnskap om oljeleting i Lofoten?...

Bør en professor si nei til mer kunnskap om oljeleting i Lofoten? | Hans Jakob Hegge

Er nye inntekter til statskassen på 133 milliarder kroner lite? Bør vi ikke ha best mulig grunnlag for en beslutning om oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja?

 I Aftenposten 19. juni argumenter professor Klaus Mohn for at oljeinntekter fra Lofoten, Vesterålen og Senja vil bety lite for velferdsstaten. Innlegget gjør det nødvendig å stille noen spørsmål.

Er professoren motstander av å skaffe mer kunnskap?

Norsk oljevirksomhet er bygd på kunnskap og kompetanse over mer enn 50 år. Og det er mange hensyn som må vurderes før man tar stilling til eventuell åpning av nye områder for oljevirksomhet. Vi mener det er riktig å gjennomføre en konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja for å få best mulig grunnlag for en beslutning.

Er Mohn enig i at det vil gi bedre kunnskap om verdiskaping, ringvirkninger og konsekvenser? Eller har han allerede tatt sitt standpunkt?

Er 133 milliarder kroner virkelig lite?

Professoren skriver at oljevirksomhet i dette området vil gi direkte inntekter til statskassen på 133 milliarder kroner. Fortsatt er det ikke gjennomført letevirksomhet, langt mindre vurdert mulige utbyggingsløsninger. Anslagene er altså meget usikre.

La oss likevel anta han får rett – er 133 milliarder, eller en årlig meravkastning fra oljefondet på fire milliarder kroner virkelig lite? Flere vil hevde at en evig kontantstrøm på fire milliarder kroner pr. år er mye. Det vil kunne finansiere flere av landets universiteter og er nesten dobbelt så mye som utlignet skatt i 2015 for bedrifter innen jordbruk, skogbruk og fiske.

Mener han at disse viktige næringenes bidrag til velferdsstaten betyr lite? Det er jeg i så fall uenig i.

Hvilken verdi har ringvirkninger?

Mohn tar ikke med bidrag fra ringvirkninger, sysselsetting og lokal verdiskaping og sier til Aftenposten at «alternativet til sysselsetting i oljevirksomheten er ikke ledighet, men sysselsetting i andre næringer og virksomheter.»

Dette innlegget sto første gang på trykk i Aftenposten den 22. juni 2017.

KILDEAftenposten
Forrige artikkelDet brenner i en bobil
Neste artikkelFolk i Hadsel, Sortland og Vestvågøy er mest bekymret