Vesterålen kulturutvalg ønsker å fullføre produksjonen av viseboka «I mitt stille kammer» med en tilleggsbevilgning på 33.000 kroner.

Av saksframlegget fra sekretariatet til Vesterålen regionråd heter det at «I mitt stille kammer» er en visebok med sanger, slåtter, regler og rim fra Vesterålen, Lødingen og Kvæfjord. Boka tar opp tråden fra viseboka «Kvitare enn svanen», utgitt i 2003. Kultursamarbeidet har mottatt tilsagn på 40.000 kroner til trykking fra Norsk Kulturråd, og prosjektet må fullfinansieres.

Forfatter av viseboka «I mitt stille kammer» er folkesanger Sigird Randers Pehrson. Arbeidet med denne boka har foregått over flere år, og det meste av arbeidet er utført da hun var ansatt som MUSAM-koordinator. Randers har imidlertid sluttet i stillingen. Manuset var da ferdig, men det gjenstod fortsatt noe arbeid for å kunne utgi boka. Daglig leder i kultursamarbeidet overtok arbeidet med å fullføre prosjektet. Det ble avslag på søknad om midler til trykking fra Norsk kulturråd i 2015, mens man mottok tilsagn på 40.000 kroner våren 2016.

Under forutsetning om fullfinansiering, er nå prosjektet klar til å fullføres. Det planlegges å trykke 500 bøker, og målet er at boka skal være klar til salg i begynnelsen av desember 2016. Vesterålen kulturutvalg disponerer et disposisjonsfond over 900.000 kroner og henter tilleggsbevilgningen derfra. Bokprosjektet har et totalbudsjett på 213.000. Den siste bevilgningen betyr at prosjektet fullføres.

Det er spesielt viktig å fullføre prosjektet fordi denne boka er en videreføring av arbeidet med viseboka «Kvitare enn svanen». Utgivelse av boka må først og fremst sees på som en viktig del av å videreføre folkesangtradisjoner fra Vesterålen.

Forrige artikkelVesterålen friluftsråd reiser ut for å lære
Neste artikkelPolitikerne i Vesterålen ønsker ikke felles oppgaveløsninger