Samtlige kommuner i Vesterålen har gjort vedtak om å bestå som egen kommune. Nå sier regionrådet også nei til felles oppgaveløsning som den nye kommuneloven legger opp til.

Det er i et høringsbrev til kommunal- og moderniseringsdepartementet det går fram at arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ikke vil støtte forslaget om kommunal oppgavefellesskap i den nye loven som skal behandles. Det hjelper ikke kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander i arbeidet med ny kommunelov.

– Dette innebærer en innskrenking for forhold til dagens regler om samarbeid med hensyn til organisering. Vesterålen regionråd ser ikke at det er behov for å endre reglene knyttet til representasjon i styret. Å lovfeste krav til representasjon vil innebære at en gir slipp på dagens fleksibilitet for kommunene til selv å finne velegnede løsninger, heter det i høringsuttalelsen fra regionrådet i Vesterålen.

Rådet støtter imidlertid blant annet forslaget til ny paragraf knyttet til klargjøring av det økonomiske ansvaret og kravet om at det skal framgå av samarbeidsavtalen hvorvidt oppgavefellesskap er et eget rettssubjekt.

– Vi er også positive til å lovfeste krav om eget regnskap for både regionråd og kommunale oppgavefellesskap. Dette vil bidra til å hindre mistanke om kryssubsidiering og sikre tillit til kommunenes virksomhet.

Det heter det i brevet som er signert sekretariatsleder Roar Sivertsen.

Forrige artikkelVesterålen kulturutvalg fullfører viseboka «I mitt stille kammer»
Neste artikkelPoenget med Hadsel Eiendom KF reduseres