Sametinget presiserer at vi ikke stopper uttaket ved Kringelen i Sortland kommune, men ønsker en reguleringsplan på denne med konsekvensutredning og planbestemmelser som sikrer reindriftas fortsatte tilgang på området.

– Dette er også forslaget til kommunen i deres arealplanen som nå er i ferd med å ferdigstilles. Antall kvadratmeter er for reinbeite er ikke avgjørende i denne saken, men heller områdets funksjon for reindrifta. Distriktet har mangel på vinterbeite og ved helårsdrift av masseuttaket vil de stenge for viktig trekk og flytting til beiteområder. Derfor har vi i samråd med reindrifta og kommunen foreslått at det i reguleringsbestemmelsene ikke skal være drift av masseuttaket når rein er på vinterbeite der i perioden fra januar til april. I tillegg har vi lagt inn som betingelse at området går tilbake til LNFR –eller beiteområde for rein når masseuttaket er ferdig, sier rådgiver Silje Hovdenak til LoVe24.

I forbindelse med utbygging av Hålogalandsvegen ble det utarbeidet en rapport (Christian Nellemann 2015) for reindriftas samla belastning av utbygginger i området som sier at;
«massetak på Kringelhøgda medfører redusert bruk av området og kan lett forstyrre flyttlei nær uttaket». Større aktivitet i området vil derfor føre til at reinen trekker seg unna eller at flyttleier går tapt. Rapporten påpeker at Strand og Kringelhøgda, hvor masseuttaket befinner seg, som sårbare områder siden det både er mangel på vinterbeiter og at det befinner seg i områder som lett forstyrrer reinen på beite og ved flytting.

  • Sametinget vil stoppe masseuttak i Sortland
KILDESametinget
Forrige artikkelInnvandrer kastet ut av opplæringen i to måneder
Neste artikkelSlik ble budsjettstriden løst i kommunestyret