Har du lyst til å møte tenketanken for Nord-Norge? Da skal du engasjere deg i lørdagens program for Sommer-Melbu.

Det er med kultur som drivkraft og motkraft at alle som er interessert i å møte medlemmene i Tenketanken for Nord-Norge kan gjøre det lørdag 11. juli, under Sommer-Melbu. Det skal tenke fremover, for Nord-Norge, sammen! I en stille ettertenksom form, heter det i en pressemelding fra Sommer-Melbu.

Tenketanken skal for første gang rent konkret tenke i en tank, nærere bestemt i Barnetanken på Neptun. Der har billedkunstner Harald Oredam satt opp elleve lyssøyler som han kaller Forest for night-wanderers. Men vi skal ikke vandre i natten, men i en god halv time fra kl. 14, rett etter skreimølja på Torget.

Kanskje får lyssøylene oss til å føle at vi er blant greske filosofer som går rundt i søylegangene i Aten og filosoferer over livet og fremtiden? Eller muligens illuderer lyssøylene fyrlykter langs leia, som viser vei for oss som seiler i nord? Kanskje blir vi så inspirert at vi sammen klarer å formulere 100 viktige spørsmål om landsdelens fremtid som kan være grunnlag for det videre arbeidet i Tenketanken, heter det videre i pressemeldingen.

Alle blir oppfordret til å stille sine spørsmål via en datamaskin i tanken. Spørsmålene vil bli projisert på veggen slik at vi alle kan se konkret hvordan tankene og dialogen utvikler seg. Vi planlegger å filme denne spørrende dialog-seansen for senere bruk.

Hensikten med Tenketanken for Nord-Norge er å bidra til å styrke nordnorsk kultur, bosetning, livsgrunnlag og trivsel. Tenketanken skal se på verdiene i de tradisjonelle måtene man har levd på i nord, ikke minst den nære samhørighet med naturen. Den skal vurdere hvordan moderne muligheter, kommunikasjon og interaksjon kan styrke nordnorsk identitet og livsstil, samt se på mulige tiltak mot tendenser som kan være til skade for en positiv utvikling for Nord-Norge. Tenketanken skal se på hvordan kunst og kultur kan bidra til være en motkraft til ensidig og kortsiktig utnytting av nordnorske ressurser.

For Tenketankens medlemmer er det viktig å bidra til å få formulert dagens mest relevante spørsmål for landsdelen på en måte som engasjerer. Hva er viktig for folket, kulturen og miljøet i nord? Hvilke erfaringer og ressurser har vi til å stå i mot globale storkommersielle krefter og nasjonale sentraliseringforsøk? Hva vil vi bevare av det som var og er, og hvor må vi skape nytt? Kan kunstnere spille en rolle for den mobiliseringen vi nå kan trenge?

 

 

 

 

 

 

Forrige artikkelPalleløpet: 30 minutter topp underholdning
Neste artikkelBruker to millioner på fiskehotell