– Vi spiser mer torsk enn noensinne. Fiskehotell kan bidra til at vi får fersk fisk hele året. Vi vil nå bruke to millioner kroner til prosjekter som kan heve kompetansen på levendelagring av torsk, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Levendelagring av torsk innebærer at fisk fangstes skånsomt og lagres levende i et merdanlegg inntil den slaktes og selges.

– Ved å strekke sesongen kan vi sørge for en jevn levering av fersk torsk hele året, til høy kvalitet. Dette bidrar til å øke verdiskaping i torskesektoren. Disse pengene vil bidra til at vi kan komme enda lenger på dette området, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

Etterspørselen etter fersk torsk øker. Eksporttallene som Sjømatrådet presenterte 3. juli viser at eksporten av fersk torsk økte med 240 millioner kroner, eller nesten 25 prosent, til en total eksportverdi på 1,4 milliarder kroner i første halvår.

Regjeringen lanserte en strategi for levendelagring av fisk i 2014. I tråd med strategien har regelverket for levendelagring blitt forenklet, og trådte i kraft 1. januar 2015.

Disse midlene bevilges som en del av strategien. De skal gå til å heve kompetansen hos fiskere og fiskemottak på levendelagring av fisk.

Forrige artikkelMøt Tenketanken i Barnetanken på Melbu
Neste artikkelFra estisk eliteserie til Melbo IL