Leteboring etter olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen blir et sentralt tema under valgkampen foran stortingsvalget neste år.

Det sier nestleder Terje Breivik i Venstre til NRK, som også melder at statsminister Erna Solberg, Høyre, på en pressekonferanse i dag har gjentatt sitt ja til oljeboring i området.

Regjeringen inviterer nå oljeselskapene til oppstart av den 24. konsesjonsrunden og til å nominere blokker som de ønsker skal være en del av denne runden. De nummererte konsesjonsrundene omfatter de åpnede, umodne delene av norsk sokkel, der potensialet for å gjøre store funn er størst.

– Petroleumsnæringen vil være vår største og viktigste næring i tiår framover. Regjeringen legger til rette for dette ved å føre en stabil og forutsigbar petroleumspolitikk. Et hovedelement i petroleumspolitikken er å holde et høyt tempo i tildelingen av attraktivt leteareal til selskapene. Dagens oppstart av den 24. konsesjonsrunden på norsk sokkel er nok en konkret oppfølging av regjeringens politikk, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.

I Barentshavet vil det i allerede tildelt areal forgå utstrakt leteaktivitet de neste årene. Her vil hensynet til skrittvis utforskning legges til grunn for 24. konsesjonsrunde. Olje- og energidepartementet åpner også for nominasjoner i Norskehavet og Nordsjøen. For Norskehavet er det viktig at leteaktiviteten framover legger til rette for en effektiv utnyttelse av det eksisterende transportsystemet hvor det vil bli betydelig ledig kapasitet etter 2020.

– Vår aktive tildelingspolitikk gir både mer lønnsom aktivitet over tid og grunnlag for en effektiv letevirksomhet ved at oljeselskapene kan opprettholde kontinuerlig leteaktivitet i Norge. Tildeling av nye interessante leteområder er avgjørende for å opprettholde lønnsomme arbeidsplasser, aktivitet og verdiskaping i hele landet. Dette er spesielt viktig i dagens situasjon med svakere sysselsetting i petroleumsrelaterte næringer, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Konsesjonsrundene i nyåpnede og umodne områder har som hovedregel fulgt prinsippet om skrittvis utforskning. Dette innebærer at resultater av leting i utvalgte blokker i et område bør være kjent og evaluert før det utlyses nye blokker i det samme området. Denne framgangsmåten sikrer at store områder kan kartlegges med relativt få letebrønner. På den måten blir tilgjengelig informasjon benyttet til videre leting, og boring av unødvendige og tørre brønner kan unngås.

Forrige artikkelGutt skadet i båtulykke hentet med helikopter i Hadsel
Neste artikkelDerfor er fuglefolket mot plasseringen av havfarmen