Flere SAR-oppdrag bekymrer i Nordland

Sommeren 2023 hadde en svak nedgang i totalt antall oppdrag for Redningsselskapet i Nordland. Samtidig har antallet alvorlige SAR-hendelser har økt. På den andre siden...

Risikerer tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Vågan kommune advarer huseier i Kabelvåg om potensielle konsekvenser for ulovlige byggetiltak.

Kystverket og kommunen i dialog om sjøbunnsdeponi

Kystverket har sendt en dispensasjonssøknad for utdypingstiltak som krever sjøbunnsdeponi i Raftsundet. Hadsel kommune vurderer søknaden basert på eksisterende plangrunnlag. Kystverket og Hadsel kommune er...

Samarbeider om fjerning av veiviser i Sortland

Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune samarbeider for å få fjernet veivisere i Sortland kommune. Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune har nylig offentliggjort et vedtak som...

Spenning mellom offentlig innsyn og kommunal åpenhet i Sortland

Kommunale myndigheter i Sortland er satt under lupen etter en kontroversiell innsynsbegjæring knyttet til et lokalt eiendomsprosjekt. En rekke e-poster mellom Finn Pedersen, direktør i...

Lange ventetider og tekniske problemer frustrerer pasientene

Sortland kommune mottok nylig en henvendelse fra en bekymret innbygger, om utilfredsstillende forhold ved legekontorets telefonmottak.

Vil avlive ordningen med skuddpremie

NOHA mener kommunenes ordning med skuddpremie bør avlives.

Jennestad skole bekrefter tilrettelegging

Jennestad Montessoriskole har overfor Sortland kommune bekreftet at de har tilrettelagt for handicaptoalett i skolens andre etasje.

Hadsel og Sortland utforsker samarbeid om beitebruksplan

Hadsel formannskap har offisielt invitert Sortland kommune til å samarbeide om en beitebruksplan.

Disse naturtypene får økt status

Kan skape debatt om forvattningen,

Møt framtidens miljøvernere på denne konferansen

Skjer i Tromsø denne høsten.

Lokale foreninger kan bli ekskludert

Flere sitter på gjerdet.

Er du klar for Europas største fuglefest?

Fra 30. september til 1. oktober skjer det.

Nok er nok for daglig leder i turistselskap

Kurt-Arne Mosand, daglig leder i Mosand AS, har besluttet å trekke sitt reguleringsforslag for en reiselivsanlegg i Naustholmen utenfor Buvåg. Beskjeden til Hamarøy kommune er...

Inspeksjonsrapport avslører at selskapet har flere mangler

En nylig publisert inspeksjonsrapport fra Statsforvalteren i Nordland har avslørt flere avvik ved Frydenbø Industri Blokken AS, et selskap spesialisert i reparasjon og vedlikehold...

Garanterer for bygging av infrastruktur i Sortland

Sortland kommune har inngått en kontrakt med Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS om utbedring av Steiroveien. DNB Bank ASA har gitt en kontraktsgaranti som dekker vann...

Protesterer på hemmelighold i vindkraftsaker

Støre & Co vil hemmeligholde informasjon.

Her kan det bli globalt testsenter for jamming

«Utstyret tåler dette, det her går fint»

Kan bety overraskende muligheter for lokal ungdom

Markerer seg i europeisk kultursamarbeid.

Varsler grunneier om pålegg etter forurensning

Sortland kommune har sendt ut et varsel til en grunneier knyttet til mistanke om forurensning. Sortland kommune står overfor en forsøplingssak når ulovlig avfall har...