En mann i Andøy er dømt til 25 dager ubetinget fengsel for å ha misbrukt nødsignal som førte til utrykning fra politi og ambulanse.

Det var den 31. mars 2016 at mannen fra Andøy fra sin bopel i Andenes ringte alarmsentralen og politiets nødnummer gjentatte ganger. Der ga han uriktige opplysninger om at han var i nød. Det resulterte i at både ambulanse og politi rykket ut.

Vesterålen tingrett behandlet nylig saken, uten at den tiltalte møtte i retten. Tiltalte har i politiavhør erkjent straffeskyld for forholdet i tiltalebeslutningen, men har samtidig forklart at han ikke husker noen ting av hendelsen.

Politiet rykket ut

I følge rettsdokumentene ringte den tiltalte mannen natt til torsdag 31. mars 2016 alarmsentralen og ga beskjed om at han hadde brystsmerter, og at smertene hadde startet for to uker siden. Han hadde en pistol ved siden av seg, som han truet med å bruke. I forbindelse med utrykning fra ambulanse ble politiet varslet. Politiet rykke ut fra Sortland, men måtte avbryte på grunn av dårlige kjøreforhold. Senere kontakt med politiets nødnummer ble ord som «rambokniv» trukket fram.

Ikke behov for ambulanse

– Politipatruljen fikk på vei fra Sortland til Andøy ordre om bevæpning. Tiltalte framsto som full og rolig da politiet ankom, og han snakket om at han hadde vært i kontakt med nødetater. Ambulansepersonell foretok en helsesjekk av tiltalte, og konstaterte raskt at hans helsetilstand var OK og at det ikke var nødvendig med ambulanse.

Uberettighet krav om hjelp

Retten har kommet til at tiltalte satte fram et uberettiget krav om hjelp. Det forelå ikke omstendigheter som gjorde andres bistand nødvendig. Retten refererer for øvrig til juridisk praksis om at det ved uriktig utrykning skal reageres med en kortere ubetinget fengselsstraff. Årsaken er at uriktige utrykninger kan få konsekvenser for den alminnelige beredskapen.

Alkoholproblemer

Rettet sier at den tiltalte lenge har hatt alkoholproblemer og at den antar at det er årsaken til at han begikk den straffbare handlingen som han dømmes for. Retten slår også fast at det ikke er første gang tiltalte har ringt nødetatene, men at det også skal ha skjedd mange ganger tidligere. I skjerpende retning mener retten at forholdet fikk en slik karakter at politiet måtte bevæpne seg.

Saksomkostninger

I tillegg til ubetinget fengsel i 25 dager dømmes han til å betale 2000 kroner i saksomkostninger til staten. Dommen var enstemmig.

Forrige artikkelHolder foredrag gjennom Neptun Art/Science Lab
Neste artikkelKystverket sikret innseilingen til Melbu havn