Med kulde og snø kommer behovet for å hjelpe dyrene gjennom en vanskelig tid. Mange ville dyr, og ikke minst hjemløse dyr, lider i kulden og møter sultedøden hver vinter. Mating av dyr gjennom vinteren er en meningsfull aktivitet som redder liv.

Både små og store fugler trenger hjelp om vinteren. Det er viktig å mate med tanke på fuglenes ulike diett, med frø, havregryn, grovt brød og usaltet fett, og gi lunkent vann når vannkildene fryser.

Vannfugler har det også vanskelig om vinteren, og med tilbakegang og tap av ålegras finner de mindre naturlig føde enn normalt. Måkenes næringsgrunnlag rammes av overfiske og klimaendring, og alle de vanligste bymåkeartene er truet. Når vår forurensing og rovdrift påfører de ville dyrene sult, er det vårt ansvar å hjelpe dem.

Kommunene bør ikke problematisere fuglemating med skilt som fraråder eller forbyr mating. Politidirektoratet har uttalt at fuglematingsforbud ikke kan innlemmes i politivedtektene eller håndheves av politiet. Slike skilt har dermed liten effekt, utenom å skape konflikter. De bør erstattes med opplysningsskilt som gir råd om hvordan matingen bør foregå til beste for fuglene og miljøet, og hvilke typer mat de ulike artene foretrekker.

Påstanden om at vannfugler ikke tåler brød tilbakevises av flere ornitologer, som blant annet sier: «Svaner og gressender (herunder stokkand) er rene vegetarianere som går etter plantekost med konsentrert næringsinnhold i form av korn, frø, frukter eller plantedeler som knoller, knopper og jordstengler. Derfor er det også naturlig at svaner og stokkender så lett responderer på mating i form av brød.»

Generelt om vinterfôring av fugler skriver BirdLife: «Husk også at ande- og måkefugler med hell kan fôres i vinterkulda. Disse fuglene er nok mer robuste mot kulda enn småfuglene, men også disse fuglene får høyere dødelighet ved lavere temperaturer.»

Også tamme dyr trenger ekstra omtanke om vinteren. Ikke la dyr stå ute og lide vondt eller fryse i iskalde uthus. De kan pådra seg frostskader og sykdommer. Hjemløse katter kan vi hjelpe ved å gi dem mat, ta dem inn i varmen og søke etter eier eller kontakte hjelpeorganisasjoner. Er det en feral katt kan vi tilby den mat og et rom med varme. Vi liker ikke å fryse, og det gjør heller ikke dyrene.

Undersøkelser viser at kontakt med dyr og omsorg for livet rundt oss fremmer mental helse og bidrar til mindre stress og depresjon. For mange er det en selvfølge å hjelpe dyr som har det vanskelig. Denne omtanken for de svakeste bør oppmuntres. Mating av fugler og andre dyr om vinteren er en fin aktivitet, til glede både for folk og dyr.

Jenny Rolness
Dyrenes Rett

Forrige artikkelNy rekord forrige uke
Neste artikkelSmiler godt av ny medlemsrekord