Næringsfondet i Sortland kommune kan komme til å satse 100.000 kroner som delfinansiering av en ny turisthavn med døgndrift ved Sortlandsbrua.

I det kommende møtet i formannskapest 23. mars innstiller rådmannen i Sortland på å bevilge 100.000 av en privat satsing på turisthavn som skal koste til sammen halvannen million kroner.

I innstillingen til formannskapet forsettes det at tilskuddet brukes i 2017 eller 2018 samt at havna ikke skal brukes som fast båtplass.

Det er Havna Service AS som søker kommunen om midlene til en gjestehavn som blir tilknyttet bensinstasjonen til samme firma.

Båtturister

Havna Service Sortland AS har de senere år sett behovet for fasiliteter for båtturister på Sortland og ønsker nå å etablere en gjestehavn ved sitt anlegg like sør for Sortland bru. Prosjektet tar sikte på å bytte ut dagens flytebrygge for tanking, med en Etnebrygge på 30+15 meter. Det er en bølgedempende flytebrygge. Tilsvarende gjestebrygger er blant annet etablert i Harstad, går det fram av saksdokumentene til kommunen.

Gjestebrygge

Gjestebryggen vil være betjent 24/7, på samme møte som dagnes bensinstasjon. Gjestene vil da ha muligheter til å kunne benytte alle de fasiliteter som allerede er etablert i dagens virksomhet døgnet rundt. Gjestebryggen vil ikke bli tilbudt som fast båtplass, men skal utelukkende fungere som gjestehavn.

Gode tilbud

I forbindelse med etableringen av gjestebrygga, ønsker selskapet å legge opp til vann, strøm, gass og drivstoff for både bensin og diesel. Det vil også bli tilrettelagt for søppelhåndtering, tilbud om dusj og tilgang på vaskemaskin.

Maritimt miljø

Selskapet opplyser også i sin søknad at de i dag har verksted på området som de ved behov vurderer å videreutvikle mot et maritimt miljø hvis behovet og markedet skulle etterspørre det. Videre opplyses det at det vil være kort vei til dagligvarebutikker og ca. 650m inn til sentrum og de fasilitetene som måtte ønskes for båtturistene der.

Klart til sommeren?

Havna Service Sortland AS sier i sin søknad at gjestebryggen kan være etablert til båtsesongen 2017 hvis finansieringen og planleggingen går i orden raskt.

1,5 millioner

Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 1.500.000,- I tillegg anslår selskapet at det er prosjekteringskostnader på ca. 40.000,- Investeringene for å realisere prosjektet består av tre nye flytebrygger med anordninger for fortøyning på en forsvarlig måte.

Videre vil det være investeringskostnader knyttet til nye fundamenteringer, trekking av nye drivstoffrør med pumper, nytt strømanlegg og tilførsel av vann. Selskaper sier i sin søknad at de er innstilt på å bære de største kostnadene i dette prosjektet selv.

Havna Service Sortland AS søker om å få dekket 15 prosent av kostnadene for å realisere prosjektet fra Sortland kommune sitt næringsfond. Dette vil utgjøre 225.000,- Selskapet begrunner dette med at tilbudet vil ha nytteverdi for sortlandssamfunnet.

Økt turisme

En ny gjestebrygge vil kunne gi synergieffekt gjennom økt turisme og større omsetning i Sortland. Videre mener selskapet at gjestebryggen vil gi et bedre tilbud til yrkesfiskere med små båter. Havna Service Sortland AS søker også om å få dekket prosjekteringskostnader på ca. 40.000,- samt fritak fra behandlingsgebyrer som vil ligge til byggesøknaden. Om Sortland kommune ønsker og støtte prosjektet har kommunen Kommunalt næringsfond som kan brukes til dette formålet, heter det i rådmannens innstilling.

Forrige artikkelAdvarer mot glatte veier i Vesterålen
Neste artikkelLand Rover landet på taket etter utforkjøring