Allerede til høsten kan Hoppensprett barnehage på Melbu stå klar, og det er litt av en barnehage de skal bygge på den gamle grusbanen. Se alle de detaljerte tegningene vi har fått fra styreleder Marthe Steffensen.

Det har vært knyttet stor interesse og spenning til at Hoppensprett skal bygge helt ny barnehage på den gamle grusbanen på Melbu. Og nå kan daglig eder Marte Steffensen i Hoppensprett på Melbu vise de første tegningene. Du kan se store versjoner av alle tegningene nederst i saken.

Deler av grusbanen
Dersom du trodde at Hoppensprett barnehage skulle ta over hele grusbanen på Melbu, så er ikke det helt riktig. Det er snakk om en del, kanskje så mye som en tredjedel av banen, som barnehagen skal bruke – både når det gjelder bygninger og uteområder.

Fortsatt frie områder
Resten av den gamle grusbanen eies fortsatt av Hadsel kommune. En stor del av grusbanen vil fortsatt være allment tilgjengelig, og mesteparten er tiltenkt som rekreasjons og aktivitetsområde. Dette grenser også til Melbu skole, som også har behov for områder i nærheten med uteaktiviteter. Vi har tidligere skrevet mer detaljert om selve tomteforholdene i en tidligere artikkel.

Fire nye tegninger
Daglig leder ved Hoppensprett på Melbu kan stolt vise fram fire nye tegninger som viser hvordan den nye barnehagen skal bli. Hun håper på at byggestart blir allerede til våren og at den nye barnehagen vil stå ferdig allerede til høsten. Tegningene er laget i samarbeid med Nordic offise of arcitecture.

Innkjøring fra Idrettsveien
Selve innkjøringen til barnehagen blir fra Idrettsveien, den delen av veien som går langs den gamle Melbuelva mellom den opprinnelige Idrettsveien og Strandgata. Med bil må man først passere bakeriet. Til fots kan man komme fra alle sider, fra riksveien forbi Rødgårde, Melbu skole og den videregående skolen via gang- og sykkelstier.

Et 30-talls pakeringsplasser
Det første som møter deg er et 30-talls parkeringsplasser. Det må til når 60 små barn skal fraktes til barnehagen samtidig. Rett ved ankomstområdet er det et stort grøntområde med stier, beplantning og lekeapparater. Her blir det også anlagt en ganske lang sykkelbane som snor seg gjennom hele uteområdet.

Mange flotte detaljer
En egen balanseplattform blir det også, så balansetrening skal det bli nok av. Slike med egen bakke er også tegnet inn. Vi ser også et uthus, et område for kurvball, utendørs sittekrok, motorikkområde, gapahuk, tuneller, sandkasser, sittegrupper, og en stor lavvo ved innkjøringen.

Den resterende delen består av barnehage i to etasjer, samt den spennende aktivitetshallen – eller turnhallen som vi kanskje vil kalle det her. Byggene er forbundet med en bred og solid gang.

Se alle tegningene til barnehagen her:

Forrige artikkelMelbu skole jakter på tidstyvene sine
Neste artikkelVenter flotte skiforhold i Melbumarka lørdag